Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony. Stosowane przez nas pliki typu cookies umożliwiają: utrzymanie sesji Klienta (także po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie się logować oraz dostosowanie serwisu do potrzeb odwiedzających oraz innych osób korzystających z serwisu; tworzenie statystyk oglądalności podstron serwisu, personalizacji przekazów marketingowych, zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania serwisu. Możesz wyłączyć ten mechanizm w dowolnym momencie w ustawieniach przeglądarki. Więcej tutaj. Zamknij

> O gazecie Numery Cennik Promocje Prenumerata Opublikuj tekst Katalog firm
Partner

Prawo

Partner:


Porzucony samochód na parkingu. Co zrobić?

Co zrobić z autem, które jest długotrwale zaparkowane? Kiedy można uznać, że samochód został porzucony, a kiedy, że właściciel wyzbył się pojazdu? Jak naliczana jest opłata za nieuprawnione przebywanie porzuconego pojazdu w miejscu parkowania?

Ustawa Prawo o ruchu drogowym reguluje sytuacje, w których pojazd bez tablic rejestracyjnych lub pojazd, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany, może zostać usunięty z drogi.

Czynności tej może dokonać Straż Gminna lub Policja na koszt właściciela lub posiadacza. Warto zwrócić uwagę, że czasokres nieużywania pojazdu nie może być krótki, gdyż nie będzie to spełniało przesłanek do usunięcia go w przewidzianym trybie.

Zgodnie z Postanowieniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 maja 2008 r. I OW 10/08 (w rozumieniu art. 50a ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997) nieużywanie pojazdu jest stanem trwającym dłuższy czas. Inne rozumowanie prowadziłby do wniosku, że można usuwać pojazdy niewykorzystywane przez właściciela, np. przez tydzień.

Podmiotem właściwym do złożenia wniosku o usuniecie pojazdu jest organ gminy lub zarządca drogi. Dyspozycję usunięcia
Reklama
wydaje niezwłocznie, w formie pisemnej funkcjonariusz lub pracownik uprawnionego podmiotu, po upewnieniu się, że istnieją przesłanki do usunięcia pojazdu.

W przypadku wydania dyspozycji ustnej, organ zobowiązany jest ja potwierdzić pisemnie. Samochód umieszcza się w miejscu zapewniającym właściwy dozór pojazdu.

Wyzbycie się
Pojazd usunięty, a nieodebrany na wezwanie Gminy przez uprawnioną osobę w terminie 6 miesięcy od dnia usunięcia, uznaje się za porzucony z zamiarem wyzbycia się.

Pojazd ten przechodzi na własność gminy z mocy ustawy. Taki sam skutek obowiązuje, jeżeli z uwagi na brak tablic rejestracyjnych i innych możliwości ustalenia właściciela pojazdu nie można było powziąć decyzji o tym kim jest jego właściciel.

O zamiarze wyzbycia się rzeczy mówimy także zgodnie z art. 180 k.c., kiedy właściciel ma zamiar porzucenia rzeczy. Trzeba pamiętać, że usunięty pojazd nie przechodzi na własność Gminy, jeżeli nieodebranie pojazdu nastąpiło z przyczyn niezależnych od osoby zobowiązanej (art. 50a ust. 3 p.r.d.).

Opłaty za łamanie regulaminu
Kwestia zaparkowania pojazdu w mieście w strefie parkowania i nieodbieranie go przy jednoczesnym nieopłacaniu pojazdu rodzi konsekwencje, które zostały przewidziane w regulaminie – jest to w większości przypadków konieczność zapłaty tzw. opłaty dodatkowej. Opłata jest egzekwowana na drodze postępowania egzekucyjnego w administracji, kiedy właściciel nie uiści jej dobrowolnie w wymaganym terminie. Opłaty mogą się zsumować, kontrolerzy mogą bowiem wystawić pokwitowanie wzywające do zapłaty za każdym razem, kiedy stwierdzą, brak uregulowania podstawowej opłaty. Standardowo w regulaminach przewiduje się, także zapisy informujące, że pojazdy parkujące w takiej strefie utrudniające ruch lub zagrażające bezpieczeństwu, będą usuwane na koszt właściciela pojazdu, zgodnie z powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Maj 2019

Zdjęcie: jcomp /Freepik

Kazus prawny przygotowany przez Zespół Prawny Availo Sp. z o.o.,
operatora programu prawnicy.Trynid.plPOBIERZ NUMER


Warte uwagi