Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony. Stosowane przez nas pliki typu cookies umożliwiają: utrzymanie sesji Klienta (także po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie się logować oraz dostosowanie serwisu do potrzeb odwiedzających oraz innych osób korzystających z serwisu; tworzenie statystyk oglądalności podstron serwisu, personalizacji przekazów marketingowych, zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania serwisu. Możesz wyłączyć ten mechanizm w dowolnym momencie w ustawieniach przeglądarki. Więcej tutaj. Zamknij

logo kdk.pl
Testy Tech Historia Prawo Felietony Gazeta ikona szukaj
Testy Tech Historia Prawo Felietony Ekomoto Inspiracje KATALOG FIRM Cennik logo KATALOG dla kierowców SZUKAJ

Czy przychód ze sprzedaży samochodu jest brany pod uwagę przy obliczeniu składki zdrowotnej?sprzedaz samochodu a składka zdrowotna

Wśród licznych zmian wprowadzonych reformą zwaną Polskim Ładem, na pewno wielu przedsiębiorców najmocniej odczuwa te związane ze składką zdrowotną.

Jedynie tytułem przypomnienia nadmienię, że od 1.01.2022 r. przy ustalaniu podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób
prowadzących pozarolniczą działalność istotne znaczenie ma forma opodatkowania tej działalności. Zasady ustalania przedmiotowej podstawy wymiaru inne są dla osób prowadzących pozarolniczą działalność i opłacających podatek dochodowy na zasadach ogólnych, tzw. liniowy podatek dochodowy lub tych, które opłacają ryczałt od przychodów ewidencjonowanych lub podatek dochodowy w formie karty podatkowej.

Czy zatem dochód ze sprzedaży samochodu wchodzi do podstawy wyliczenia składki zdrowotnej? Skupmy się tylko na dwóch pierwszych grupach przedsiębiorców. Zgodnie z art. 81 ust. 2c ustawy z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dla takich osób podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowi dochód z działalności gospodarczej osiągnięty w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który jest opłacana składka na ubezpieczenie zdrowotne. Osoby prowadzące działalność gospodarczą, opodatkowane według skali podatkowej bądź podatkiem liniowym, płacą składkę na ubezpieczenie zdrowotne od miesięcznej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowiącej dochód z działalności gospodarczej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc ustalony w sposób opisany w przywołanym przepisie. Zatem w myśl art. 24 ust 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych dochodem z odpłatnego zbycia składników majątku, w także takich jak auta wykorzystywane na potrzeby działalności gospodarczej jest przychód z odpłatnego zbycia składników majątku, a w pozostałych przypadkach dochodem lub stratą jest różnica między przychodem z odpłatnego zbycia a wartością początkową wykazaną w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, co do zasady powiększona o sumę odpisów amortyzacyjnych dokonanych od tych środków i wartości. Tym samym, jeżeli przychód ze sprzedaży samochodu jest przychodem z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów podatkowych, to zasadą jest, że powinien być wzięty pod uwagę przy ustalaniu podstawy

wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorcy.

Warto jednakże zwrócić uwagę na fakt, że regulacja ta była na tyle kontrowersyjna, że ustawa dnia z 9.02.2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw dodała regulację, zgodnie z którą w przypadku osiągnięcia przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność przychodu z odpłatnego zbycia składników majątku, ustalając dochód z tego tytułu dla celów ustalenia podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, nie powiększa się go o odpisy amortyzacyjne zaliczone do kosztów uzyskania przychodów przed 1.01.2022 r. Zupełnie pominięto jednak przy nowelizacji przypadki gdzie odpisy amortyzacyjne nie miały miejsca, bo środek trwały nie był amortyzowany z uwagi na niską wartość (10.000,00 zł, a ujmowany był bezpośrednio w kosztach). Ponieważ przepis mówi wprost tylko i wyłącznie o odpisach amortyzacyjnych wykładnia literalna prowadzi do wniosku, że przedsiębiorca dokonując zbycia takiego środka trwałego musi się liczyć z tym, że wpłynie to na zwiększenie wymiaru składki zdrowotnej. Ale w przypadku dokonywania odpisów amortyzacyjnych przez przedsiębiorcę, dla celów obliczenia składki zdrowotnej uwzględnia się koszt uzyskania przychodu, który dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych był tym kosztem przed 1.01.2022 r., a związany jest z przychodem powstałym po 31.12.2021 r. Oznacza to zatem, że ustalając wysokość składki w danym miesiącu należy uwzględnić przychód ze sprzedaży auta, pomniejszyć go o wartość początkową, bez podwyższania o odpisy dokonane przed 2022 r. Powyższe powoduje, że jeżeli odpisy amortyzacyjne do końca ubiegłego roku będą większe niż przychód przedsiębiorcy ze sprzedaży auta, to dochód dla celów obliczenia składki zdrowotnej nie wystąpi pod warunkiem oczywiście, iż cena sprzedaży nie będzie wyższa niż wartość początkowa auta. A zatem, w takiej sytuacji nie wystąpi obowiązek zapłaty składki zdrowotnej.

Zbyt zawiłe? Masz wątpliwości? Skorzystaj z porady prawnej online.

Również przedsiębiorca, który zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej i po tej dacie będzie zbywał auto, nie zapłaci składki zdrowotnej. Wynika to z faktu, że zgodnie z art. 69 ust 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego ustaje wraz zakończeniem wykonywania działalności gospodarczej.


sprzedaz samochodu a składka zdrowotna
Podziel się:
Listopad 2022

Kazus prawny przygotowany przez Kancelarię Radcy Prawnego – Katarzyna Siwiec

Zdjęcia źródłowe: user15245033, macrovector /freepik, archiwum redakcji; kolaż: studio.kdk.pl

Tekst pochodzi z poniższego numeru miesięcznika motoryzacyjnego:


POBIERZ NUMER
Warte uwagi