Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony. Stosowane przez nas pliki typu cookies umożliwiają: utrzymanie sesji Klienta (także po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie się logować oraz dostosowanie serwisu do potrzeb odwiedzających oraz innych osób korzystających z serwisu; tworzenie statystyk oglądalności podstron serwisu, personalizacji przekazów marketingowych, zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania serwisu. Możesz wyłączyć ten mechanizm w dowolnym momencie w ustawieniach przeglądarki. Więcej tutaj. Zamknij

Testy Tech Historia Prawo Felietony Gazeta
Testy Tech Historia Prawo Felietony Cennik SZUKAJPartner

Prawo

Partner:


Zmiany w rejestracji pojazdówZmiany w rejestracji pojazdów

Ustawa z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw wprowadziła do systemu prawa zmiany w rejestracji samochodów. Ustawa ta wdraża dyrektywę Rady 1999/37/WE z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie dokumentów rejestracyjnych pojazdów. Znowelizowane przepisy, o których będzie mowa niżej, obowiązują od dnia 4 czerwca 2021 r.

Nowością, a zarazem bardzo wygodnym dla nabywców aut rozwiązaniem, jest możliwość upoważnienia salonu, w którym nabywane jest auto lub uprawnionego przedstawiciela tego salonu do jego zarejestrowania, a konkretnie do złożenia wniosku o rejestrację pojazdu lub odbioru decyzji o czasowej rejestracji pojazdu, pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych. Przez salon sprzedaży ustawodawca rozumie osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną
Reklama
nieposiadającą osobowości prawnej, która prowadzi sprzedaż pojazdów samochodowych, przyczep lub motorowerów w lokalu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz autoryzowane przez producenta pojazdów samochodowych, przyczep lub motorowerów lub jego upoważnionego przedstawiciela. Dotyczy to także sprzedaży w lokalu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio prowadzonej przez producenta pojazdów samochodowych, przyczep lub motorowerów. Rejestracji tej można dokonać on-line.

Pewne zmiany nastąpiły także w zakresie terminów obowiązujących kierowców na dokonanie czynności rejestracyjnych. Mianowicie, od początku bieżącego roku kalendarzowego wrócił 30-dniowy termin na czynności związane z rejestracją / zgłoszeniem nabycia lub zbycia pojazdu niebędącego pojazdem nowym. Do stycznia tego roku obowiązywał w okresie „pandemicznym” 180 dniowy termin na urzędowe czynności związane ze zbyciem i nabyciem pojazdów sprowadzonych z terytorium państwa członkowskiego UE oraz na zawiadomienie o nabyciu lub zbyciu pojazdu. Następnie jednak na mocy art. 31ia ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych termin ten, z dniem 1 lipca 2021 roku, został wydłużony do 60 dni.

Warto przy tej okazji pamiętać, że zgodnie z art. 140 mb ustawy Prawo o ruchu drogowym kara pieniężna za niedopełnienie obowiązku rejestracji pojazdu na terytorium RP lub niezawiadomienie starosty o nabyciu albo zbyciu pojazdu wynosi od 200 do 1000 zł.

Ponadto, od 1 lipca 2021 r. weszły w życie zmiany w ustawie o podatku akcyzowym, wprowadzone ustawą o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw opublikowaną w Dzienniku Ustaw pod 694. Zgodnie z treścią art. 100 ust 1 a przedmiotem opodatkowania akcyzą jest również dokonanie w pojeździe samochodowym, innym niż samochód osobowy, zarejestrowanym na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj tego pojazdu na samochód osobowy, a także nabycie lub posiadanie samochodu osobowego
Reklama

niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, jeżeli nie można ustalić podmiotu, który dokonał wcześniejszej czynności podlegającej opodatkowaniu, a w wyniku kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony. Aczkolwiek zawarty w treści art. 29 tej ustawy przepis przejściowy stanowi, że jeżeli dokonanie w pojeździe samochodowym, innym niż samochód osobowy, zarejestrowanym na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj tego pojazdu na samochód osobowy, w tym na samochód osobowy będący samochodem kempingowym, nastąpiło przed dniem 1 lipca 2022 r., obowiązek podatkowy z tytułu dokonania tych zmian konstrukcyjnych powstaje z dniem 1 lipca 2022 r. Tym samym, jeżeli zmiana rodzaju pojazdu na samochód osobowy nastąpi w okresie od 1 lipca 2021 roku do 30 czerwca 2022 roku, to 1 lipca 2022 roku będzie istniał obowiązek złożenia deklaracji uproszczonej oraz obliczenia i zapłaty akcyzy od samochodu, czego wcześniej system prawny nie przewidział.

Bardzo ważną zmianą jest też to, że nowelizacja wprowadza dla celów związanych z rejestracją samochodu ciężarowego lub specjalnego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony obowiązek przedłożenia dokumentu potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju. Podmiotem legitymowanym do jego wydania został właściwy naczelnik urzędu skarbowego, który na wniosek podmiotu dokonującego nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu będzie obowiązany je wydać.


ReklamaReklama


Zmiany w rejestracji pojazdów

Zdjęcia źródłowe: Cali Naughton, Insung Yoon, Bethany Cirlincione /unsplash; kolaż: studio.kdk.pl

Podziel się:
Reklama
Sierpień 2021

Kazus prawny przygotowany przez Kancelarię Radcy Prawnego – Katarzyna SiwiecPOBIERZ NUMER
Warte uwagi