Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony. Stosowane przez nas pliki typu cookies umożliwiają: utrzymanie sesji Klienta (także po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie się logować oraz dostosowanie serwisu do potrzeb odwiedzających oraz innych osób korzystających z serwisu; tworzenie statystyk oglądalności podstron serwisu, personalizacji przekazów marketingowych, zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania serwisu. Możesz wyłączyć ten mechanizm w dowolnym momencie w ustawieniach przeglądarki. Więcej tutaj. Zamknij

Testy Tech Historia Prawo Felietony Gazeta
Testy Tech Historia Prawo Felietony Cennik SZUKAJPartner

Prawo

Partner:


Jakie dokumenty powinien mieć przy sobie kierowca prowadzący pojazdObowiazkowe dokumenty

Jeszcze do niedawna lista przedmiotów i dokumentów, które sprawdzał każdy z nas wychodząc z domu była dosyć spora. Od niedawna uległa ona zmniejszeniu, przynajmniej względem kierowców, i niektórych z nich w ogóle fizycznie nie musimy ze sobą posiadać kierując samochodem.

Art. 38 ust. 1 pkt 1 Prawa o ruchu drogowym w brzmieniu nadanym mu ustawą z dnia 14.08.2020 r. (przepis tej treści obowiązuje od dnia 5.12.2020 r. na podstawie komunikatu Ministra Cyfryzacji z dnia 4 września 2020 r. w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających weryfikację danych o kierującym pojazdem w centralnej ewidencji kierowców i wprowadzanie do centralnej ewidencji kierowców informacji o zatrzymaniu wydanego w kraju prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem oraz o ich zwrocie) stanowi, że kierujący pojazdem jest obowiązany mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu wymagane dla danego rodzaju pojazdu lub kierującego:
- dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem inny niż wydane w kraju prawo jazdy albo pozwolenie na kierowanie tramwajem, jeżeli kierujący nie posiada wydanego w kraju prawa jazdy albo pozwolenia na kierowanie tramwajem;
- zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym w zakresie wyposażenia pojazdu w blokadę alkoholową w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 5 pkt 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (chodzi o urządzenie techniczne uniemożliwiające uruchomienie silnika pojazdu silnikowego i pojazdu szynowego, w przypadku gdy zawartość
Reklama
alkoholu w wydychanym przez kierującego powietrzu wynosi co najmniej 0,1 mg alkoholu w 1 dm3),
- protokół z ostatniej drogowej kontroli technicznej, jeżeli taka była przeprowadzona - w przypadku pojazdu kategorii M2, M3, N2 i N3, przyczepy kategorii O3 i O4 i ciągnika kołowego kategorii T5 użytkowanego na drodze publicznej do wykonywania zarobkowego przewozu rzeczy;
- zezwolenie, o którym mowa w art. 106 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, a więc zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym w zakresie określonej kategorii prawa jazdy,
- dokument potwierdzający kalibrację blokady alkoholowej, wystawiony przez producenta urządzenia lub jego upoważnionego przedstawiciela;
- pokwitowanie zatrzymania prawa jazdy albo pozwolenia na kierowanie tramwajem, dowodu rejestracyjnego albo pozwolenia czasowego, profesjonalnego dowodu rejestracyjnego - w okresie, w którym upoważnia ono do kierowania pojazdem albo jego używania;
- inne dokumenty, jeżeli obowiązek taki wynika z odrębnej ustawy.

Obecnie nie ma już zatem obowiązku posiadania przez kierowcę przy sobie takich dokumentów jak dokument stwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub stwierdzający opłacenie składki tego ubezpieczenia oraz dowodu rejestracyjnego auta. Oczywiście posiadanie tego rodzaju dokumentów nadal podlega kontroli, ale funkcjonariusz Policji dokonuje tego za pośrednictwem systemu informatycznego CEPIK, a nie naocznej kontroli okazanych mu dokumentów. Oczywistą konsekwencją braku obowiązku posiadania przy sobie dowodu zawarcia, czy to umowy OC, czy prawa jazdy podczas kierowania pojazdu jest to, że w razie kontroli nie ma możliwości nałożenia na kierowcę z tego powodu mandatu karnego. Co jednak w sytuacji, gdy funkcjonariusz nie ma możliwości potwierdzenia ważności
Reklama

powyższych dokumentów (przykładowo nie działa system)? Tutaj nie ma jednoznacznej ścieżki, zasadne wydaje się iż powinien on wszcząć postępowanie wyjaśniające w ramach którego zostanie to ustalone. Jeżeli jednak, wobec braku możliwości sprawdzenia, będzie próbował wystawić mandat, trzeba odmówić jego przyjęcia. Niestety na takie sytuacje ciągle jedynym rozwiązaniem jest posiadanie przy sobie stosownych dokumentów.

Trzeba jednak pamiętać, że nie mają obowiązku posiadania dokumentu prawa jazdy ci z kierowców, którzy posiadają prawo jazdy wydane w Polsce. Natomiast ci kierujący pojazdami, którzy nie dysponują polskim prawem jazdy nadal zobowiązani są do posiadania materialnego dokumentu celem okazania go podczas kontroli drogowej. Zmiany wprowadzone z dniem 5 grudnia 2020 roku ich bowiem nie dotyczą. Generalnie trzeba wiedzieć, że wolą ustawodawcy wszelkie wymienione ułatwienia dotyczą pojazdów rejestrowanych w Polsce, albowiem kierujący pojazdem zarejestrowanym za granicą uczestniczącym w ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest nadal obowiązany mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu dokumenty takie jak wspomniane prawo jazdy, zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym w zakresie wyposażenia pojazdu w blokadę alkoholową, dokument stwierdzający dopuszczenie pojazdu do ruchu oraz dokument potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie.

Jak wspomniano wcześniej ułatwienia dotyczą jedynie zniesienia obowiązku posiadania fizycznego dokumentów, a nie w ogóle dysponowania prawem jazdy czy też np. zawarcia umowy ubezpieczenia OC. Nadal posiadanie ważnej polisy OC jest obowiązkowe i trzeba pamiętać, że niedopełnienie tego obowiązku stanowi podstawę do nałożenia kary pieniężnej o jakiej mowa w art. 88 ustawy z 22.5.2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, a więc w przypadku samochodów osobowych może ona – w zależności od okresu nieubezpieczenia - wynosić równowartość dwukrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, w przypadku samochodów ciężarowych, ciągników samochodowych i autobusów równowartość trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, a w przypadku pozostałych pojazdów równowartość jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Brak ubezpieczenia OC w razie wypadku drogowego skutkował będzie tym, że odszkodowanie poszkodowanym wypłaci co prawda Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny ale będzie on dochodził, w ramach roszczeń regresowych, zwrotu wypłaconych odszkodowań od kierującego nieubezpieczonym pojazdem sprawcy zdarzenia. Oczywiście w razie zawarcia umowy ubezpieczenia ale nie posiadania dowodu jej zawarcia podczas zdarzenia drogowego skutek taki nie wystąpi.

Nadal kodeks wykroczeń penalizuje w art. 94 kodeksu wykroczeń prowadzenie pojazdu na drodze publicznej nie mając do tego uprawnień oraz prowadzenie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu pojazd pomimo braku dopuszczenia pojazdu do ruchu, przewidując z tego tytułu grzywnę. Wykroczeniem nie jest jednak nieposiadanie fizyczne przy sobie dokumentu prawa jazdy czy ważnego przeglądu technicznego podczas kierowania, a nie brak ich w ogóle. Tak więc nie zabierając ze sobą tych dokumentów kierowca niczym obecnie nie ryzykuje, nawet jeżeli dojdzie do przysłowiowej stłuczki na drodze.


ReklamaReklama


Obowiazkowe dokumenty


Podziel się:
Maj 2021

Kazus prawny przygotowany przez Kancelarię Radcy Prawnego – Katarzyna Siwiec

Zdjęcie źródłowe: Absolutvision /unsplash; kolaż: studio.kdk.plPOBIERZ NUMER
Warte uwagi