Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony. Stosowane przez nas pliki typu cookies umożliwiają: utrzymanie sesji Klienta (także po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie się logować oraz dostosowanie serwisu do potrzeb odwiedzających oraz innych osób korzystających z serwisu; tworzenie statystyk oglądalności podstron serwisu, personalizacji przekazów marketingowych, zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania serwisu. Możesz wyłączyć ten mechanizm w dowolnym momencie w ustawieniach przeglądarki. Więcej tutaj. Zamknij

logo kdk.pl
Testy Tech Historia Prawo Felietony Gazeta ikona szukaj
Testy Tech Historia Prawo Felietony Ekomoto Inspiracje KATALOG FIRM Cennik logo KATALOG dla kierowców SZUKAJ

Gwarancja, a auto zastępczeCzy i kiedy w przypadku awarii samochodu możemy liczyć na zaproponowanie samochodu zastępczego? Czy serwis w przypadku gwarancji ma obowiązek zapewniania klientowi innego środka transportu? Czy możemy liczyć na jakieś dodatkowe zadośćuczynienie?

Instytucja Gwarancji polega na tym, że następuje złożenie oświadczenia gwarancyjnego, które określa obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego w przypadku, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu. Obowiązki gwaranta mogą w szczególności polegać na zwrocie zapłaconej ceny, wymianie rzeczy bądź jej naprawie oraz zapewnieniu innych usług. Dlatego, w przypadku, kiedy w samochodzie uległa awarii część, która została zakupiona i wymieniona w warsztacie, a po dotarciu do warsztatu okazuje się, że warsztat wykona usługę na gwarancji, ale nie na miejscu i będzie to trwało kilka dni, to okoliczność czy możemy liczyć na udogodnienia w postaci pojazdu zastępczego na koszt warsztatu
zależy od oświadczania gwarancyjnego. Gwarancja jest uzależniona tylko od woli udzielającego ją i nie jest obligatoryjna, a jej udzielenie następuje poprzez wydanie oświadczenia gwarancyjnego, którym w praktyce jest karta gwarancyjna.

Co w oświadczeniu gwarancyjnym?
Oświadczenie gwarancyjne zawiera podstawowe informacje potrzebne do wykonywania uprawnień z gwarancji, w szczególności nazwę i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej, czas trwania i terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej, uprawnienia przysługujące w razie stwierdzenia wady, a także stwierdzenie, że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Zatem, jeśli w karcie gwarancyjnej określono, że na czas wykonywania gwarancji przysługuje nam pojazd zastępczy na koszt warsztatu, możemy się domagać tego od warsztatu. Wszelkie uprawnienia zagwarantowane w karcie gwarancyjnej w pełni się nam należą. Jednakże brak zastrzeżenia konkretnych uprawnień, nie pozwala np. na skorzystanie na koszt serwisu z pojazdu z wypożyczalni czy obciążenie warsztatu kosztami przejazdu taksówkami, którymi byliśmy zmuszeni poruszać się na czas niedostępności pojazdu.

Gwarancja a rękojmia
Czym innym jednak są uprawnienia z gwarancji, a czym innym z rękojmi, a jeszcze czym innym jest możliwość ubiegania się o naprawienie szkody jaką poniósł właściciel pojazdu w związku z niewywiązaniem się warsztatu z umowy. Warto pamiętać, że kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi. Również w przypadku wad rzeczy sprzedanej, możliwe jest dochodzenie roszczeń przeciwko usługodawcy na zasadach ogólnych.Sierpień 2018

Kazus prawny przygotowany przez Zespół Prawny Availo Sp. z o.o.,
operatora programu prawnicy.Trynid.pl

Tekst pochodzi z poniższego numeru miesięcznika motoryzacyjnego:


POBIERZ NUMER
Warte uwagi