Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony. Stosowane przez nas pliki typu cookies umożliwiają: utrzymanie sesji Klienta (także po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie się logować oraz dostosowanie serwisu do potrzeb odwiedzających oraz innych osób korzystających z serwisu; tworzenie statystyk oglądalności podstron serwisu, personalizacji przekazów marketingowych, zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania serwisu. Możesz wyłączyć ten mechanizm w dowolnym momencie w ustawieniach przeglądarki. Więcej tutaj. Zamknij

logo kdk.pl
Testy Tech Historia Prawo Felietony Gazeta ikona szukaj
Testy Tech Historia Prawo Felietony Ekomoto Inspiracje KATALOG FIRM Cennik logo KATALOG dla kierowców SZUKAJ

#ekomiasto

Nowy SączNowy Sącz #ekomiasto

Miasto w województwie małopolskim będące siedzibą ziemskiego powiatu nowosądeckiego i stolicą Sądecczyzny. Zajmuje obszar o powierzchni ponad 57 km2 i liczy około 79950 mieszkańców. Nowy Sącz stanowi atrakcyjny punkt na szlaku turystycznych wędrówek i obowiązkowy cel wizyty gości, którzy przyjeżdżają na wypoczynek do okolicznych uzdrowisk. Atrybutem i „zielonym” znakiem firmowym Nowego Sącza są piękne aranżacje kwiatowe cieszące oko od wiosny aż do późnej jesieni oraz zajmujące 20 hektarów parki, spośród których największym są usytuowane w centrum miasta Planty. Nie mniejsze wrażenie robią tutejsze zabytki, zarówno sakralne (m.in. bazylika św. Małgorzaty, kościół pw. św. Heleny, kościół pw. św. Elżbiety, kościół pw. św. Kazimierza, kościół pw. św. Ducha i klasztor oo. Jezuitów oraz „Biały Klasztor”), jak i świeckie (m.in. rynek, ratusz, zamek królewski, rezydencja Lubomirskich, gmach Małopolskiego Centrum Kultury „Sokół” oraz „Dom Robotniczy”). Warto wspomnieć, że Nowy Sącz jest ważnym ośrodkiem przemysłowym. Mają tu siedziby przedsiębiorstwa takie jak Fakro (producent okien dachowych), Newag (producent taboru szynowego), Famur S.A. Systemy Ścianowe Nowomag (producent systemów odstawy urobku węgla), SGL Graphite Solutions Polska Sp. z o.o. (potentat na rynku materiałów z węgla i grafitu) oraz Prospona Sp. z o.o. (przetwórnia owoców i warzyw).

Działania na rzecz poprawy jakości powietrza:


Czy miasto dba o to, aby gospodarstwa domowe w jak najmniejszym stopniu oddziaływały na środowisko np. dopłaty do wymiany pieców węglowych, montażu paneli słonecznych na dachu, działania mające na celu poprawę efektywności energetycznej domów itd.?
Tak, na co dowodem są m.in.:
- Gminny program wymiany kotłów na paliwa stałe w 2021 roku, w ilości 150 dotacji x 5000.00 zł. Program jest w trakcie realizacji;
- Obsługa punktu programu rządowego „Czyste Powietrze”. Trzech ekodoradców od 2019 roku - udzielanie pomocy w sporządzaniu wniosków do programu dla mieszkańców Nowego Sącza;
- Realizacja projektu „Dofinansowania do instalacji odnawialnych źródeł energii na obszarze LGD KORONA SĄDECKA”, w ramach którego wykonano 109 instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców, 4 instalacje na budynkach użyteczności
publicznej, 10 pomp ciepła, 12 instalacji solarnych oraz 3 piece na pellet.

W jaki sposób miasto dba o to, aby zakłady produkcyjne zlokalizowane na jego obszarze w jak najmniejszym stopniu oddziaływały na środowisko?
Poprzez wydawanie decyzji środowiskowych, pozwoleń na zbieranie odpadów, pozwoleń zintegrowanych oraz pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza oraz kontrolowanie przestrzegania realizacji ww. dokumentów. Kontrole zakładów pod względem emisji do środowiska są w kompetencjach Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska delegatura Nowy Sącz, nie jest to zadaniem JST.

Czy miasto wprowadziło jakieś zachęty mające nakłonić mieszkańców do zakupu samochodów proekologicznych np. dopłaty do zakupu, bezpłatne parkowanie, stacje ładowania akumulatorów itp.?
W centrum miasta, na płycie rynku zlokalizowana jest stacja ładowania pojazdów, przy której wyznaczone zostały miejsca postojowe zarezerwowane dla pojazdów elektrycznych. Ponadto, zgodnie z art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych pojazdy elektryczne zwolnione są z opłat za postój w strefie płatnego parkowania.

Czy miasto inwestuje w ekologiczną, alternatywną komunikację np. autobusy proekologiczne w komunikacji zbiorowej, ścieżki rowerowe, stworzenie miejskiej wypożyczalni rowerów, itp.?
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Nowym Sączu, jako operator będący podmiotem wewnętrznym, świadczy usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta Nowego Sącza oraz gmin, uczestników porozumień międzygminnych. W latach 2019-2020 spółka zakupiła 30 sztuk nowych, niskoemisyjnych autobusów zasilanych olejem napędowym, z normą emisji spalin Euro VI oraz 6 sztuk nowych, niskoemisyjnych autobusów zasilanych gazem CNG. Ponadto, Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu zarządzający drogami publicznymi w imieniu Prezydenta Miasta Nowego Sącza, przygotowując inwestycje planuje i tworzy kolejne odcinki dróg rowerowych. Przygotowywana jest analiza rozwoju sieci dróg rowerowych w Nowym Sączu, na obecnym etapie przyjmowane są uwagi mieszkańców.

Czy miasto tworzy na swoim obszarze nowe lub powiększa obecnie istniejące tereny zielone?
Miasto Nowy Sącz tworzy nowe tereny zieleni oraz powiększa istniejące poprzez zakładanie zielonych rond przy drogach: Bulwar Narwiku, ul. Krakowskiej, ul. Grodzkiej, ul. Broniewskiego, ul. Ogrodowej i ul. Tarnowskiej. Wzdłuż ciągów komunikacyjnych wprowadza się nowe nasadzenia drzew (obwodnica północna, al. Piłsudskiego, al. Sucharskiego, ul. Kunegundy i inne). Wzdłuż potoku Łubinka zagospodarowywane są tereny poprzez zasianie łąki kwietnej oraz nasadzenia szpalerów drzew i krzewów. Ponadto urządzane są nowe tereny zieleni w ramach „zielono-niebieskiej infrastruktury” (plac Krasińskiego, ogród przy Zespole Przedszkoli przy ul. Paderewskiego). Zakładane są również ogrody

sensoryczne w przedszkolach, szkołach oraz domach pomocy społecznej na terenie Miasta Nowego Sącza. Zagospodarowuje się również tereny zieleni poprzez nowe nasadzenia drzew i krzewów w parkach, na zieleńcach, na terenach zieleni osiedlowej, a także na placach zabaw.

Czy miasto wdrożyło na swoim obszarze system monitoringu powietrza?
Badanie jakości powietrza na terenie Miasta Nowego Sącza prowadzone jest przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w stacji pomiarowej przy ul. Nadbrzeżnej.

Czy miasto prowadzi dydaktyczne kampanie/programy społeczne zwracające uwagę mieszkańców na szeroko pojętą ekologię?
Miasto Nowy Sącz stale prowadzi działania i kampanie podnoszące świadomość ekologiczną mieszkańców m.in. poprzez możliwość konsultacji u ekodoradców, wydawanie broszur, organizowanie spotkań i konferencji. W najbliższym czasie planuje się poszerzyć działania edukacyjne w ramach realizacji programu LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA.

Nowy Sącz #ekomiasto
Podziel się:
Grudzień 2021

Tekst pochodzi z poniższego numeru miesięcznika motoryzacyjnego:


POBIERZ NUMER
Warte uwagi