Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony. Stosowane przez nas pliki typu cookies umożliwiają: utrzymanie sesji Klienta (także po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie się logować oraz dostosowanie serwisu do potrzeb odwiedzających oraz innych osób korzystających z serwisu; tworzenie statystyk oglądalności podstron serwisu, personalizacji przekazów marketingowych, zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania serwisu. Możesz wyłączyć ten mechanizm w dowolnym momencie w ustawieniach przeglądarki. Więcej tutaj. Zamknij

logo kdk.pl
Testy Tech Historia Prawo Felietony ikona szukaj
Testy Tech Historia Prawo Felietony Ekomoto Inspiracje KATALOG FIRM Cennik logo KATALOG dla kierowców SZUKAJ

System lokalizacji i monitorowania pojazdów - Predator ComboPredator Combo

System lokalizacji i monitorowania pojazdów Predator Combo umożliwia ciągłą wizualizację pozycji pojazdu na wyświetlanej mapie cyfrowej (GIS) oraz rejestrację parametrów pracy pojazdu. Informacje takie jak lokalizacja, prędkość, poziom paliwa, temperatura oraz możliwość generowania raportów określających czas pracy, przebiegi, trasy przejazdów, zużycie paliwa, miejsca i czasy postojów, tankowań, itp., pozwalają mniejszym nakładem sił zarządzać i optymalizować pracę pracowników mobilnych i transportu oraz prowadzić obiektywną weryfikację rozliczeń związanych z transportem.

System tworzą dwa kluczowe elementy – instalowane w pojeździe urządzenia (terminale) oraz aplikacja kliencka. Terminale Predator Combo 2.5, Predator Combo 2.5 LT funkcjonują w oparciu o najnowsze, sprawdzone i stale aktualizowane rozwiązania lokalizacji satelitarnej (GPS i Galileo), transmisji danych w sieciach GSM i zaawansowane układy elektroniczne, kontrolujące pracę urządzenia i umożliwiające bezpieczną integrację z systemami pojazdu. Pozycja i parametry ruchu (prędkość, kierunek jazdy), informacje o pracy silnika, paliwie oraz stanie podłączonych urządzeń dodatkowych przekazywane są do systemu serwerowego, który je rejestruje, analizuje i udostępnia uprawnionemu użytkownikowi w zdefiniowanym zakresie, w formie wizualizacji lub raportów.Stale aktualizowane, cyfrowe mapy, zwierające wszystkie szlaki komunikacyjne oraz plany ponad 5.000 polskich miast i miejscowości umożliwiają dokładne określenie pozycji a specjalne algorytmy pozwalają wygenerować precyzyjne raporty. Wykorzystywane, w pełni profesjonalne bazy danych gwarantują pełne bezpieczeństwo przechowywanych informacji oraz umożliwiają ich transfer do dowolnych, wykorzystywanych w przedsiębiorstwie systemów wspomagających zarządzanie (CRM, ERP). Ciągła dostępność danych z systemu zwiększa również bezpieczeństwo kierowcy i pojazdu, umożliwiając natychmiastowe podjęcie skutecznych działań w przypadku wystąpienia jakiejkolwiek sytuacji awaryjnej. Rozwiązanie posiada wszelkie niezbędne homologacje i atesty niezbędne do sprzedaży, instalacji i wykorzystania na terenie państw Unii Europejskiej. Instalacja terminala Predator Combo nie ingeruje w systemy pojazdu i nie powoduje utraty gwarancji.
System lokalizacji i monitorowania pojazdów Predator Combo umożliwia ciągłą wizualizację pozycji pojazdu na wyświetlanej mapie cyfrowej oraz rejestrację parametrów pracy pojazdu. Informacje takie jak lokalizacja, prędkość, poziom paliwa, temperatura oraz możliwość generowania raportów określających czas pracy, przebiegi, trasy przejazdów, zużycie paliwa, miejsca i czasy postojów, tankowań, itp., pozwalają mniejszym nakładem sił zarządzać i optymalizować pracę pracowników mobilnych i transportu oraz prowadzić obiektywną weryfikację rozliczeń związanych z transportem.Terminal Predator Combo jest zintegrowanym urządzeniem telemetrycznym, przeznaczonym do wspomagania zarządzania flotą i/lub ochrony pojazdów, zawierającym odbiornik GPS, moduł GSM, kontroler mikroprocesorowy z obsługą interfejsu wejść/wyjść, wewnętrzną pamięć zdarzeń oraz moduł zasilania awaryjnego. Terminal Predator Combo został homologowany pod względem regulaminu nr 10.02, znak homologacji: E20 10R-02 1329, oraz certyfikowany przez Przemysłowy Instytut Motoryzacji PIMOT w klasie profesjonalnej dla Skuteczności Zabezpieczenia Przed Kradzieżą Pojazdu Samochodowego.
Cechy użytkowe: określanie lokalizacji (pozycji geograficznej) z maksymalnym błędem nie przekraczającym 10 m;rejestracja przebytej trasy (pozycja, odległość, prędkość, czas);rejestracja włączeń i wyłączeń stacyjki i silnika pojazdu z informacją o czasie pracy;rejestracja poziomu paliwa oraz tankowań i upustów (ilość, czas, miejsce);detekcja naruszenia stref chronionych w pojeździe (otwarcie drzwi, przestrzeni ładunkowej);detekcja pracy urządzeń dodatkowych w pojeździe;autoryzacja i identyfikacja kierowcy; obsługa przycisku wezwania pomocy (panic);detekcja stanu systemów alarmowych (instalowanych fabrycznie i dodatkowych);możliwość wyboru
trybu pracy (służbowy/prywatny, z ładunkiem/bez ładunku);pomiar i rejestracja temperatury; rejestracja prędkości obrotowej silnika (szyna CAN BUS);odczyt licznika przebiegu pojazdu (szyna CAN BUS); pomiar i rejestracja napięcia zasilania w pojeździe;rejestracja i zdalna sygnalizacja zaniku zasilania głównego;możliwość zdalnego sterowania dwoma niezależnymi instalacjami w pojeździe;transmisja sygnału NMEA przez interfejs Bluetooth;możliwość komunikacji tekstowej z kierowcą poprzez wykorzystanie modułu komunikatora;natychmiastowy przekaz danych w czasie rzeczywistym, w cyklach 60-o sekundowych (GPRS lub SMS);

Zastosowanie
Terminal Predator Combo zainstalowany w pojeździe pozwala zebrać i natychmiast przesłać informacje o pracy pojazdu, stanowiąc tym samym znakomite narzędzie wspomagające zarządzanie flotą pod kątem weryfikacji prawidłowości wykorzystania środków transportu lub maszyn budowlanych, umożliwiając optymalizację pracy pracowników mobilnych i wzrost jakości realizowanych usług. Natychmiastowy przekaz informacji o zaistnieniu sytuacji awaryjnych lub nietypowych pozwala znacznie podnieść poziom bezpieczeństwa – kierowców, pasażerów pojazdów i ładunku.
Systemy GPS Combo
System GPS Combo to satelitarny system przeznaczony do szybkiego oraz dokładnego określenia pozycji oraz parametrów pracy pojazdów i maszyn. System współpracuje z 24 satelitami NavaStrar obiegającymi ziemię, zapewniając nieprzerywalną dostawę informacji o bieżącej pozycji obiektu. Każdy z satelitów transmituje informację czasową oraz dane nawigacyjne, które są wysyłane do terminala znajdującego się w pojeździe.
Na proponowany system składają się trzy elementy (zdjęcie z oferty proszę przerobić tz. Tam gdzie jest pokazana aplikacja, serwer samochody):
Terminal Combo
Urządzenie to jest montowane w pojeździe. W skład terminala wchodzi: moduł GPS pozwalający określić położenie pojazdu, jego prędkość jak również dokładny czas wystąpienia pomiaru. Moduł kontrolno- sterujący przeznaczony do analizy danych wysyłanych z urządzeń dodatkowo podłączonych do terminala. moduł pamięci –rejestrator- to trzecia część składowa terminala mogąca zapisać 36000 pozycji dostarczanych przez moduł GPS jak również system mikroprocesorowy. Czas zapełnienia pamięci zależy od ustawienia częstotliwości zapisu oraz długości czasu przemieszczania się pojazdu. Przy ustawieniu częstotliwości zapisu co 1 minutę plus dodatkowe sygnały z czujników, pamięci wystarcza zazwyczaj na okres 2-3 miesięcy intensywnej pracy pojazdu. Pamięć urządzenia nie jest zapełniana podczas postojów.
Serwer Combo
Serwer znajduje się w siedzibie firmy Vector. Ten specjalistyczny serwer odbiera dane z terminala. Informacje są przez system przetwarzane i magazynowane. W przypadku baraku możliwości połączenia z serwerem dane są zapisywane w nieulotnej pamięci urządzenia typu flash i przesyłane w chwili nawiązania połączenia.
Aplikacja Combo Klient
Aplikacja Combo Klient umożliwia dostęp do danych docierających do systemu serwera. To specjalne oprogramowanie jest instalowane na komputerze klienta. Aplikacja umożliwia wizualizację aktualnej dostępnej pozycji na mapie, przekazanie informacji o aktualnym stanie czujników, analizę wszelkich danych historycznych, generowanie raportów stanowiących podstawę do rozliczania czasu pracy pojazdu i kierowcy. W skład aplikacji wchodzi mapa polski zawierająca wszystkie drogi krajowe i wojewódzkie, linie kolejowe, szczegółowe plany ponad 600 miast oraz mapa europy widoczne są granice państw, drogi miasta, linie kolejowe i obszary wodne w ogólnym zarysie. Dzięki stworzeniu aplikacji Combo Klient zawierającej lokalne mapy i pliki graficzne wyeliminowano konieczność pracy za pomocą przeglądarek www, co radykalnie podniosło bezpieczeństwo, a przede wszystkim szybkość pracy całego systemu. Aplikacja umożliwia wyszukanie miejsc według nazwy ( miejscowości ulicy, nazwy własnej miejsca) lub współrzędnych geograficznych. W programie istnieje opcja umożliwiająca pomiar odległości na mapie oraz pomiar przebytej trasy. System umożliwia automatyczne raportowanie wizyt w określonych przez administratora lokalizacjach, takich jak siedziby kontrahentów, miejsca załadunków/rozładunków towarów, wskazane miejsca postoju. Wszelkie dane mogą być exportowane do dedykowanych systemów informatycznych Klienta, gdzie mogą zostać przetworzone zgodnie z potrzebami odbiorcy usługi. Zdalne konfigurowanie systemu umożliwia przesyłanie danych skorelowanych z czasem, poprzez co użytkownik ma możliwość automatycznego rozliczania użytkowanego przez pracownika pojazdu w odniesieniu do zmieniających się godzin pracy.
Funkcje systemu GPS Combo
Lokalizacja i podgląd pojazdu w czasie rzeczywistym. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii GPRS oraz GSM system zapewnia ciągłe śledzenie pojazdów oraz wizualizację ich na mapie w czasie rzeczywistym zarówno w kraju jak i zagranicą. Operator zawsze widzi aktualne rozmieszczenie nadzorowanej floty. Co daje możliwość raportowania określonego kierunku poruszającego się pojazdu, opuszczeniu żądanej trasy bądź dozwolonego obszaru poruszania.
Kontrola rzeczywistego zużycia paliwa Informacje o faktycznym stanie paliwa, ewentualnych ubytkach i tankowaniach jest możliwa dzięki danym odczytywanym z pływaka fabrycznego pojazdy lub dodatkowo zamontowanej sondy pomiaru paliwa. Pomiar w przypadku odczytu z fabrycznego pływaka pojazdu jest obarczony błędem od 5% do 10%, wiąże się to z tankowaniem pod korek i poziomem paliwa poniżej pływaka standardowego. W celu redukcji błędu pomiaru stosuje się dodatkową ultradźwiękową sondę pomiarową dającą błąd pomiaru na poziomie ok. 1%.
Stała informacja o prędkości pojazdu, kierunku jazdy, postojach System zapewnia bieżące monitorowanie prędkości pojazdów oraz dowolne konfigurowanie przez administratora maksymalnych dopuszczalnych prędkości w przypadku ich przekraczania następuje natychmiastowe raportowanie. System informuje również o każdorazowym postoju pojazdu, a jego funkcjonalność zapewnia określenie przez administratora takich cech postoju, które generują zgłoszenia alarmowe.
Identyfikacja kierowcy System daje możliwość identyfikacji użytkownika pojazdu dzięki zamontowaniu czujnika identyfikującego oraz wyposażenia pracowników w osobiste pastylki identyfikacyjne. Po przyłożeniu identyfikatora do czujnika następuje dopuszczenie użytkownika do pojazdu tzw. autoryzację kierowcy oraz określenia czasu pracy na tym urządzeniu.
Zdalne uruchamianie i wyłączanie dowolnych urządzeń w pojeździe System został tak skonstruowany, aby dyspozytor zarządzający flotą mógł zdalnie włączyć bądź wyłączyć podłączone pod urządzenie elementy pojazdu (np. webasto, kiper, blokada mostu).
Monitorowanie urządzeń dodatkowych System umożliwia kontrolę elementów pojazdu podłączonych do terminala. Np. naczepy, korek wlewu paliwa, agregat chłodniczy oraz jego parametrów.
Możliwość dokonania rzeczywistego podziału kosztów użytkownika samochodu do celów służbowych i prywatnych Dzięki montażowi w urządzeniu przełącznika trybu jazdy istnieje możliwość wskazania czy pojazd wykonuje jazdę prywatną, czy też służbową.
Możliwość eksportu danych do dedykowanych systemów informatycznych Aplikacja Combo Client współpracuje z popularnym formatem arkuszy kalkulacyjnych Excel w tym Excel trasy oraz Excel plik tekstowy., CarSpy,Google Earth.

Dla kogo system
Firmy handlowe System jest z powodzeniem wykorzystywany przez firmy handlowe oraz dystrybucyjne posiadające rozbudowaną sieć przedstawicieli handlowych, czy tez dostawców. Pozwala on na dostarczenie miedzy innymi informacje takie jak: czas pracy, przebiegi, miejsca postoju, odtworzenia przebytych tras. Dzięki temu zarejestrowane przez system dane pozwalają na obiektywną weryfikacje wszelkich rozliczeń związanych z transportem i ocenę efektywności pracy kierowcy. Korzyści wynikające z wdrożenia systemu: 1.redukcja nieautoryzowanych przebiegów kontrola przebytych tras
2. kontrola gospodarki paliwowej poprzez:
analizę zużycia paliwa poszczególnych pojazdów z posiadanej floty kontrolę i ewidencję ilości tankowanego paliwa wykrywanie kradzieży paliwa dzięki: monitorowaniu stanu paliwa w baku
analizom porównawczym raportów ze stacji (ilości zatankowanego paliwa) z ilościami, które zostały faktycznie wlane do zbiornika możliwość wyznaczania norm spalania paliwa 3. zwiększenie wydajności pracy o możliwość planowania i optymalizacji przejeżdżanych tras o informacja o częstotliwości odwiedzania wyznacznych punktów handlowych o kontrola ilości przejeżdżanych przez pojazdy kilometrów, co pozwala kontrolować przebiegi pojazdów oraz łatwo zaplanować okresowe przeglądy. 4. możliwość kontroli eksploatacji urządzenia poprzez: kontrolę prędkości z jakimi kierowca prowadzi pojazd. kontrolę czasu pracy poszczególnych urządzeń pod kątem ich okresowego serwisowania, pozwala to wyeliminować znaczną część kosztów serwisu poprzez rzadsze serwisy poszczególnych części urządzenia, co w konsekwencji zmniejsza koszty utrzymania pojazdu 5. wzrost bezpieczeństwa pracownika, pojazdu i ładunku poprzez: kontrolę otwarcia przestrzeni ładunkowej, co pozwala zapobiegać nieautoryzowanemu otwieraniu naczep. kontrolę i identyfikację obecności naczepy na pojeździe wykrywać użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem lub zidentyfikować przyczynę ewentualnej usterki np.: przeciążenia siłowników podnośników hydraulicznych zdalne unieruchomienie transportu
autoryzacja kierowcy
6. zwiększenie terminowości o dokładną analizę terminów (dzień i godzina) wykonanych dostaw - co pozwala szybko reagować na ewentualne reklamacje czy zażalenia klientów. 7. obniżenie kosztów utrzymania floty w wyniku rzeczywistego rozdziału przebiegów prywatnych od służbowych oraz obniżenie kosztów ubezpieczenia AC Firmy komunalne System bardzo często wykorzystywany jest przez przedsiębiorstwa komunale, w których znajdują są między innymi pojazdy do utrzymywania dróg, wywozu płynnych lub stałych odpadów, koparki. Podstawowe informacji dostarczone przez system to: czas pracy, przebiegi, miejsca postoju, czas pracy urządzeń, miejsce i ilość tankowanego paliwa. Dostarczone dane umożliwiają szybkie rozliczenie pracy urządzeń a szczegółowa analiza danych na określenie kosztów eksploatacji pojazdów jak i wykonywanych zleceń. Daje to pełną kontrolę w zakresie sposobu użytkowania pojazdu i jego elementów, jak również czasu i miejsce wykonywania zleceń. Korzyści wynikające z wdrożenia systemu: 1.redukcja nieautoryzowanych przebiegów kontrola przebytych tras
2. kontrola gospodarki paliwowej poprzez:
analizę zużycia paliwa poszczególnych pojazdów z posiadanej floty kontrolę i ewidencję ilości tankowanego paliwa wykrywanie kradzieży paliwa dzięki: monitorowaniu stanu paliwa w baku
analizom porównawczym raportów ze stacji (ilości zatankowanego paliwa) z ilościami, które zostały faktycznie wlane do zbiornika

możliwość wyznaczania norm spalania paliwa 3. zwiększenie wydajności pracy o możliwość planowania i optymalizacji przejeżdżanych tras o kontrola ilości przejeżdżanych przez pojazdy kilometrów, co pozwala kontrolować przebiegi pojazdów oraz łatwo zaplanować okresowe przeglądy. 4. możliwość kontroli eksploatacji urządzenia poprzez: kontrolę prędkości z jakimi kierowca prowadzi pojazd. kontrolę czasu pracy poszczególnych urządzeń. 6. zwiększenie terminowości o dokładną analizę terminów (dzień i godzina) wykonanych dostaw - co pozwala szybko reagować na ewentualne reklamacje czy zażalenia klientów. 7. obniżenie kosztów utrzymania floty w wyniku rzeczywistego rozdziału przebiegów prywatnych od służbowych oraz obniżenie kosztów ubezpieczenia AC Firmy Transportowe System wspomaga zarządzanie flotą pojazdów w transporcie krajowym i międzynarodowym bez względu na wielkość firmy czy jej organizację. Kontrola oraz precyzyjna weryfikacja obejmuje koszty eksploatacji pojazdów jak również czas i miejsca pracy pojazdów. Podstawowymi korzyściami wynikającymi z zastosowania sytemu będzie zmniejszenie przebiegu pojazdów, a tym samym ilości zużytego paliwa, wzrost efektywności pojazdów pracy pojazdów oraz skrócenie czasu dostaw towaru do klienta.Korzyści wynikające z wdrożenia systemu: 1.redukcja nieautoryzowanych przebiegów kontrola przebytych tras
2. kontrola gospodarki paliwowej poprzez:
analizę zużycia paliwa poszczególnych pojazdów z posiadanej floty kontrolę i ewidencję ilości tankowanego paliwa wykrywanie kradzieży paliwa dzięki: monitorowaniu stanu paliwa w baku
analizom porównawczym raportów ze stacji (ilości zatankowanego paliwa) z ilościami, które zostały faktycznie wlane do zbiornika możliwość wyznaczania norm spalania paliwa 3. zwiększenie wydajności pracy o możliwość planowania i optymalizacji przejeżdżanych tras o kontrola ilości przejeżdżanych przez pojazdy kilometrów, co pozwala kontrolować przebiegi pojazdów oraz łatwo zaplanować okresowe przeglądy. 4. możliwość kontroli eksploatacji urządzenia poprzez: kontrolę prędkości z jakimi kierowca prowadzi pojazd. kontrolę czasu pracy poszczególnych urządzeń pod kątem ich okresowego serwisowania, pozwala to wyeliminować znaczną część kosztów serwisu poprzez rzadsze serwisy poszczególnych części urządzenia, co w konsekwencji zmniejsza koszty utrzymania pojazdu 5. wzrost bezpieczeństwa pracownika, pojazdu i ładunku poprzez: kontrolę otwarcia przestrzeni ładunkowej, co pozwala zapobiegać nieautoryzowanemu otwieraniu naczep. kontrolę i identyfikację obecności naczepy na pojeździe wykrywać użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem lub zidentyfikować przyczynę ewentualnej usterki np.: przeciążenia siłowników podnośników hydraulicznych zdalne unieruchomienie transportu
autoryzacja kierowcy
6. zwiększenie terminowości o dokładną analizę terminów (dzień i godzina) wykonanych dostaw - co pozwala szybko reagować na ewentualne reklamacje czy zażalenia klientów. 7. obniżenie kosztów utrzymania floty w wyniku rzeczywistego rozdziału przebiegów prywatnych od służbowych oraz obniżenie kosztów ubezpieczenia AC Firmy Budowlane System można wykorzystać w wszelkiego rodzaju maszynach i urządzeniach m.in. w firmach budowlanych, drogowych, robotach leśnych czy kopalniach odkrywkowych. Szczegółowa analiza danych dotyczących czasu pracy maszyn, zużycia paliwa czy miejsca wykonywania zlecenia pozwala na określenie np. kosztów wykonywanych zleceń, czasu trwania konkretnego zlecenia. System umożliwia kontrolę w zakresie sposobu użytkowania tego sprzętu jak i miejsca i czasu pracy. Dostarcza również informacji, który pracownik danym urządzeniem pracuje i jaki jest czas jego pracy na tym urządzeniu.Korzyści wynikające z wdrożenia systemu: 1.kontrola gospodarki paliwowej poprzez:
analizę zużycia paliwa poszczególnych pojazdów z posiadanej floty kontrolę i ewidencję ilości tankowanego paliwa wykrywanie kradzieży paliwa dzięki: monitorowaniu stanu paliwa w baku
analizom porównawczym raportów ze stacji (ilości zatankowanego paliwa) z ilościami, które zostały faktycznie wlane do zbiornika możliwość wyznaczania norm spalania paliwa 2. zwiększenie wydajności pracy: informację o faktycznym czasie pracy urządzeń 3. Bieżąca informacja o statusie pojazdu np.(włączona/wyłączona), (pracuje/niepracuje) 4. Raporty o czasie pracy maszyny
Osiągnięcie powyższych wartości po wdrożeniu systemu powoduje, że koszt całej inwestycji zwraca się w bardzo krótkim czasie i prawie natychmiast zaczyna przynosić wymiernie korzyści ograniczając wydatki, podnosząc wydajność przedsiębiorstwa oraz zwiększając efektywność pracy. Korzyści z zastosowania systemuW wyniku przeprowadzonych badań marketingowych u Klientów korzystająych z opisywanego systemu monitoringu GPS w niniejszej ofercie rozwiĿzania stwierdzono, że oferowany system GPS generuje następujace oszczędności oraz korzyści:- zredukowanie kosztów utrzymania pojazdów minimum 30%- ograniczenie nieautoryzowanych przebiegów ponad 90%- obniżenie zużycia paliwa średnio o 15%- zwiększenie wydajności pracy o 35%- wzrost bezpieczeństwa pracownika, pojazdu i ładunku o 45% poprzez zastosowanie GPS oraz przycisku antynapadowego.- zwiększenie terminowości o około 20% na skutek zdyscyplinowania pracowników oraz optymalizacji tras.- obniżenie kosztów utrzymania floty pojazdówo 25% w wyniku rzeczywistego rozdziału przebiegów prywatnych od służbowych oraz zniżki w ubezpieczeniach Osiągnięcie powyższych wartości po wdrożeniu systemu monitoringu powoduje, że koszt całej inwestycji zwraca się w bardzo krótkim czasie i prawie natychmiast zaczyna przynosił wymiernie korzyści ograniczając wydatki, podnosząc wydajność przedsiębiorstwa oraz zwiększając efektywność pracy.

Predator Combo Predator Combo


Numer 7 [15.09 - 15.10.2008]

PPHU VectorPOBIERZ NUMER
Warte uwagi