Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony. Stosowane przez nas pliki typu cookies umożliwiają: utrzymanie sesji Klienta (także po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie się logować oraz dostosowanie serwisu do potrzeb odwiedzających oraz innych osób korzystających z serwisu; tworzenie statystyk oglądalności podstron serwisu, personalizacji przekazów marketingowych, zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania serwisu. Możesz wyłączyć ten mechanizm w dowolnym momencie w ustawieniach przeglądarki. Więcej tutaj. Zamknij

Testy Tech Historia Prawo Felietony Gazeta
Testy Tech Historia Prawo Felietony Cennik SZUKAJ

Rynek

Zarobki importerów samochodów w Polscezyski importerów

W potocznej opinii branża motoryzacyjna, ze szczególnym uwzględnieniem producentów samochodów, uważana jest za bogatą. Taką która niewspółmiernie dużo zarabia, a co za tym idzie można ją praktycznie dowolnie obciążać dodatkowymi kosztami. Sprawdziliśmy zatem jak kształtują się jej zarobki w Polsce na przestrzeni ostatnich dwóch lat.

Na początek ważna uwaga: tworząc zestawienie zarobków importerów przyjęliśmy jego najprostszą formę, czyli zraportowane przez poszczególne firmy zyski lub straty. Tym samym nie braliśmy pod uwagę żadnych jednorazowych zdarzeń
Reklama

mających wpływ na bilans (przykładowo: inwestycje, sprzedaż udziałów, zakup innego podmiotu), jak również ewentualnych wpływów z tytułów tarcz antykryzysowych związanych w pandemią covid-19. W związku z tym zestawienie prezentuje faktyczny zysk lub stratę firmy w danym roku obrachunkowym.

Warto również mieć świadomość iż różna jest forma prowadzenia działalności w Polsce przez poszczególne firmy, jak również liczba marek, którą dany podmiot reprezentuje, a tym samym ujmuje obroty na nich w sprawozdaniach finansowych. Tak jest przykładowo z Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. (reprezentuje w Polsce marki: Volkswagen, Audi, Skoda, VW Samochody Dostawcze, Porsche, Seat oraz Cupra), Renault Polska sp. z o.o. (m.in.: Dacia, Renault), czy chociażby z Toyotą Motor Poland Ltd. Sp. z o.o. (Lexus, Toyota). Importer BMW na Polskę jest oddziałem podmiotu zagranicznego (BMW Vertriebs Gmbh Sp. z o.o. Oddział w Polsce). Nie inaczej jest z Hondą oraz Nissanem. FCA Poland (reprezentujący w Polsce m.in. marki: Abarth. Alfa Romeo, Fiat) oraz Isuzu Benelux Spółka Akcyjna Oddział w Polsce (oferująca samochody – a w zasadzie jeden model – Isuzu w Polsce) jako jedyne firmy są spółkami akcyjnymi, pozostałe spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością.

zyski importerów

Analiza


Jednak to nie tak, że tylko otwarliśmy sprawozdania finansowe spółek, spisaliśmy stosowne wartości i je zamknęliśmy. Niektóre przeczytaliśmy naprawdę uważnie. Dlaczego? Bo czasami ich lektura potrafi doprowadzić do naprawdę ciekawych i zaskakujących informacji oraz wniosków, szczególnie te za rok 2020. Przyglądnijmy się zatem kilku z nich.

Firma Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. na zgromadzeniu wspólników w dniu 25 czerwca 2020 roku, czyli w czasie kiedy znaczna część gospodarki

W ciągu dwóch lat Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. (m.in. Audi, Skoda, Porsche, VW) wypłacił w formie dywidendy 370 491 107,39 PLN.

zmagała się z lockdownem, postanowiła że cały zysk wypracowany w 2019 roku (146 542 501,26 PLN), który został jeszcze powiększony o kwotę z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowego (115 177 881,25 PLN) zostanie wypłacony w formie dywidendy. Taka postawa może świadczyć o luźnym podejściu do pandemii koronawirusa, a tym samym uznaniu iż nie będzie on negatywnie wpływał na wyniki finansowe firmy. Stanowisko to zostało potwierdzone również w sprawozdaniu za rok 2020 - zatwierdzonym na zgromadzeniu wspólników 17 czerwca 2021 roku, czyli ponad rok od wybuchu pandemii - gdzie również postanowiono o wypłacie całego zysku w formie dywidendy.

Całkowicie odmienne podejście wykazał Hyundai Motor Poland Sp. z o.o. który, tak zysk za 2019 rok (zgromadzenie z dnia 25.06.2020 roku), jak również za 2020 (zgromadzenie z dnia 11.05.2021) postanowił w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki. Wykazując zysk na praktycznie niezmienionym poziomie (rok do roku) nie korzystała ona z programów pomocy w ramach Tarczy Kryzysowej, jak również za niższy względem początkowych planów budżetowych wynik finansowy obarczyła pandemię koronawirusa.

Zysk Toyoty Motor Poland Ltd. Sp. z o.o. za rok obrotowy 2019/20 był mniejszy o ponad 97% względem zysku za rok poprzedni. W sprawozdaniu taki wynik Zarząd tłumaczy czynnikami, które podzielił na zewnętrzne (silna konkurencyjność na rynku motoryzacyjnym i kurs walutowy) oraz wewnętrzne (wprowadzenie dużej liczby nowych modeli), a co za tym idzie poniesienie przez spółkę dużych nakładów finansowych na działalność promocyjną i reklamową. Takie tłumaczenie by nas przekonywało, naprawdę, gdyby nie jeden mały szczegół. Otóż koszty marketingowe za rok obrotowy 2019/20 wyniosły 126 061 tys. PLN i były na podobnym poziomie jak w roku ubiegłym. Tak samo jak za rok obrotowy 2018/19, zysk za rok obrotowy 2019/20 w całości został przekazany do podziału.

FCA S.A sprawozdanie z działalności za 2020 rok mógłby zatytułować „Z nieba do piekła” i nie byłoby w tym przesady. Spółka zakończyła 2020 rok stratą netto wynoszącą 20 382 088,90 PLN wobec 216 573 902,93 PLN zysku netto w 2019 roku. Wyparowało zatem prawie 237 mln PLN. Na taki wynik finansowy miało wpływ zamknięcie
Reklama
fabryki na trzy miesiące, co w konsekwencji przełożyło się na niższą o 34% (rok do roku) produkcję, mniejszą o 21% (rok do roku) liczbę wyeksportowanych silników. Równocześnie spadła o 23% (rok do roku) sprzedaż samochodów w Polsce, a przychody ze sprzedaży części zmniejszyły się o 15% (rok do roku).

Odpowiedź na pytanie jak duże są marże importerów, przynosi sprawozdanie MMC Car Poland Sp. z o.o. (importer Mitsubishi). Zgodnie z nim rentowność sprzedaży netto (wszystkie przychody z działalności po opodatkowaniu) wyniosła w 2018 roku 2,5%, a w 2019 3,3%. Zbliżone wartości wykazuje Subaru Import Polska Sp. z o.o. gdyż jej rentowność sprzedaży netto za 2020 wyniosła 3,0%, przy 2,7% w roku 2019. Zdecydowanie niższą rentownością sprzedaży netto może pochwalić się Opel Poland Sp. z o.o. ponieważ w 2020 roku wyniosła ona 0,78%, a rok wcześniej 1,19%.

Ciekawym przypadkiem jest firma Isuzu Benelux S. A. Oddział w Polsce oferująca w Polsce pod nazwą handlową „Isuzu Automotive Polska” jeden model Isuzu (D-Max). Pomimo iż cała sprzedaż opiera się na paru wersjach jednego modelu, wypracowała za 2019 rok zysk w wysokości 2 676 974,39 PLN netto (na dzień pisania tekstu dane za rok 2020 nie były jeszcze opublikowane, co w zasadzie nas nie zdziwiło gdyż te za rok 2019 dodane zostały 17.10.2020).

Podatek dochodowy


W opinii wielu ludzi duże firmy nie płacą w Polsce podatku w należytej wysokości ponieważ transferują środki za granicę. Tym samym nie dzielą się swoim zyskiem, co w konsekwencji oznacza mniejsze wpływy do Skarbu Państwa, który efektywnie by je zagospodarował. Tymczasem zatrudniająca w 2020 roku 617 osób spółka Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. wykazała podatek dochodowy w wysokości 31 181 629 PLN. Hyundai Motor Poland Sp. z o.o. przy zysku netto wynoszącym ponad 10 mln PLN wykazał bieżący podatek dochodowy w kwocie 4 673 269 PLN. Ciekawym przypadkiem jest FCA S.A., która przy stracie netto wynoszącej ponad 20 mln PLN zaraportowała podatek

Zysk Toyoty Motor Poland Ltd. Sp. z o.o. za rok obrotowy 2019/20 był mniejszy o ponad 97% względem zysku za rok poprzedni.

dochodowy od osób prawnych wynoszący 15 801 727 PLN. Tak dobrze jest napisane.

Kondycja finansowa


Dla każdego użytkownika samochodu ważna powinna być stabilność producenta, w tym finansowa. To ona niejako gwarantuje obecność marki na rynku, a co za tym idzie ciągłość w dostawie części, jak również wartość produktu - naszego samochodu - w momencie gdy podejmiemy decyzję o jego odsprzedaży (znana jest sytuacja z marką Saab, kiedy to samochody tej marki zanotowały znaczny spadek wartości w momencie ogłoszenia upadku producenta). Sądząc po sprawozdaniach finansowych sytuacja wszystkich producentów wygląda na stabilną i nie wzbudzającą niepokoju co do ich przyszłości. Również dla tych marek, które odnotowały straty za 2020 rok. Wydaje się, iż najgorzej wygląda sytuacja finansowa Citroena Polska Sp. z o.o., bo drugi rok z rzędu odnotowała ona stratę netto. Fakt biorąc pod uwagę tylko dochodowość firmy w tym zakresie można poczuć mrowienie, jednak to tylko fragment informacji. Reszta jest uspokajająca. Otóż na dzień 31.12.2020 roku Citroen Polska Sp. z o.o. posiadał na rachunkach bankowych, w kasie oraz na lokatach zgromadzone 24 006 245,13 PLN, czyli znacznie więcej aniżeli zanotowała ona straty w ostatnich dwóch latach. Nie inaczej jest z Peugeot Polska Sp. z o.o.. Pomimo iż zanotowała ona stratę netto w 2020 roku praktycznie identyczną jak zysk netto rok wcześniej, a dodatkowo powyższy zysk w całości został wypłacony w formie dywidendy, to i tak na bieżących rachunkach bankowych, w kasie oraz na lokatach na dzień 31.12.2020 roku posiadała w dyspozycji 96 415 741,78 PLN.

Podsumowanie


Jak widać w różnym stopniu pandemia koronawirusa oraz pozostałe czynniki okołobiznesowe wpłynęły na zarobki importerów. Zdecydowana większości z nich zanotowała mniejsze zyski – czasami znacząco – niż rok wcześniej, a niektórzy z nich nawet straty. Jednak były i takie spółki, które nie tylko nie odczuły spadku zysków, ale wręcz je powiększyły. Na lidera – w ujęciu procentowym, nie gotówkowym – wyrosło Volvo Car Poland Sp. z o.o., które zanotowało ponad 30% wzrost zysku netto (rok do roku). Równie odporna na zawirowania rynku wydaje się być Kia Polska Sp. z o.o., która pomimo spadku obrotów w 2020 roku o 11% (rok do roku) zwiększyła swój zysk netto o ponad 18%.

Praktycznie wszyscy importerzy są zgodni, iż planowanie przyszłości – nawet tej najbliższej, czyli dotyczącej 2021 roku - obarczone jest dużym ryzykiem, a co za tym idzie założone plany mogą być obarczone dużym błędem. Tak samo prawdopodobne jest załamanie sprzedaży, jak i jej wzrost. Wydawać by się mogło, iż przy tak rozchwianym rynku spółki powinny reagować jednolicie, tymczasem i tutaj ich podejście różni się. Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. konsekwentnie przekazuje wypracowane zyski w formie dywidendy, za to dwie firmy o koreańskich korzeniach (Kia Polska Sp. z o.o. oraz Hyundai Motor Poland Sp. z o.o.) wypracowany zysk przeznaczają na kapitał zapasowy. Pewnym optymizmem na bieżący rok może nastrajać sprzedaż samochodów osobowych w pierwszym półroczu 2021 roku. Tylko w Polsce sprzedało się ich więcej o 35,2% (rok do roku), a w Unii Europejskiej o 25,2%. Czy ten trend utrzyma się w drugim półroczu? Czas pokaże. Tak samo jak to, jak poszczególni producenci poradzili sobie z tą, ciągle niestabilną, a co za tym idzie nieprzewidywalną sytuacją na rynku.

Reklama


Neutralnosc klimatycznaReklamaReklama


Podziel się:
Reklama
Wrzesień 2021

Zdjęcia źródłowe: Colin Lloyd, Damir Spanic /unsplash; kolaż: studio.kdk.pl

Źródła: sprawozdania finansowe Ministerstwa FinansówPOBIERZ NUMER
Warte uwagi