Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony. Stosowane przez nas pliki typu cookies umożliwiają: utrzymanie sesji Klienta (także po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie się logować oraz dostosowanie serwisu do potrzeb odwiedzających oraz innych osób korzystających z serwisu; tworzenie statystyk oglądalności podstron serwisu, personalizacji przekazów marketingowych, zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania serwisu. Możesz wyłączyć ten mechanizm w dowolnym momencie w ustawieniach przeglądarki. Więcej tutaj. Zamknij

logo kdk.pl
Testy Tech Historia Prawo Felietony Gazeta ikona szukaj
Testy Tech Historia Prawo Felietony Ekomoto Inspiracje KATALOG FIRM Cennik logo KATALOG dla kierowców SZUKAJ


Przepisy

Nadchodzą podwyżki za parkowanie. SporeObszar Płatnego Parkowania

Wraz z zawieszeniem wejścia w życie Strefy Czystego Transportu część kierowców poruszających się po Krakowie mogła „odtrąbić” sukces, a niektórzy z nich odetchnąć z ulgą. Jednak nie na długo, bo niepostrzeżenie zbliża się termin obowiązywania przepisu, który został zatwierdzony ponad rok temu, a dotyczy zwiększenia kosztów za parkowanie w krakowskim Obszarze Płatnego Parkowania, zwanym potocznie Strefą Płatnego Parkowania.

Przepis który za niedługo zacznie obowiązywać posiada chyba najdłuższy okres pomiędzy datą uchwalenia, a wejścia w życie gdyż obejmuje on czas prawie 18 miesięcy. Nie dziwi zatem fakt iż znaczna część zainteresowanych mogła o nim zapomnieć. A dotyczy on wszystkich, którzy parkują w krakowskim Obszarze Płatnego Parkowania oraz na niektórych granicznych jego obszarach, jeszcze nim nieobjętych. Warto zatem przypomnieć sobie historię przepisu i jej finał.

22 luty 2023 roku


Tego dnia Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę zgodnie z którą od 15 maja 2023 roku miały obowiązywać nowe stawki za parkowanie w Obszarze Płatnego Parkowania, a on sam miał zostać
zmodyfikowany oraz powiększony. Uchwała zakładała kilka zmian wśród których znalazły się:
- wzrost cen za parkowanie,
- rabaty za parkowanie dla posiadaczy Karty Krakowskiej (możliwość jej wyrobienia przysługuje każdemu kto jest zameldowany na stałe w Krakowie lub rozlicza w Krakowie podatek dochodowy od osób fizycznych),
- nieopłacony postój został wyceniony na 250 PLN, jednak w przypadku wniesienia opłaty do 7 dni od dnia nałożenia opłaty, kwotę zmniejszono do 150 PLN,
- powiększenie obszaru obowiązywania Obszaru Płatnego Parkowania oraz modyfikacja niektórych jego obecnych podstref i sektorów.

30 marca 2023 roku


Wojewoda Małopolski rozstrzygnięciem nadzorczym stwierdził nieważność części podjętej przez Radę Miasta Krakowa uchwały z 22 lutego 2023 roku. Tym samym w zakwestionowanych przez niego punktach nie mogła ona wejść w życie. Wojewoda podważył konieczność wnoszenia opłat za parkowanie przez posiadaczy statusu Karty Krakowskiej jedynie za pośrednictwem aplikacji, aby została naliczona przysługująca im zniżka. W jego ocenie, wprowadzona regulacja naruszała konstytucyjną zasadę równości wobec prawa gdyż powodowała, że osoby posiadające status Karty Krakowskiej, znajdujące się w identycznym położeniu, miały opłaty za parkowanie w różnej wysokości, w zależności od tego czy posiadają możliwość płatności poprzez aplikację mobilną, czy też nie. Powodowało to, że skorzystanie z uprawnienia było uzależnione od posiadania urządzeń mobilnych, dostępu do Internetu i prowadziło do pogorszenia sytuacji osób dokonujących płatności w innej dopuszczalnej uchwałą formie. Takie ograniczenie stanowiło szczególne znaczenie dla osób starszych, korzystających w mniejszym stopniu z mobilnego dostępu do sieci internetowej i nowoczesnych form komunikacji. Stwierdził również, że powyższa regulacja jest

sprzeczna z zasadą sprawiedliwości społecznej, która nie zezwalała na różnicowanie prawne podmiotów, jeśli ich sytuacja faktyczna jest taka sama.

Wobec powyższego, aby uchwała weszła w życie w całości, konieczne było dostosowanie parkomatów, tak aby respektowały one zniżki z tytułu Karty Krakowskiej. Część z nich wystarczyło dostosować pod względem technicznym i informatycznym, a 143 najstarszych wymagało wymiany. Dodatkowo, w związku z poszerzeniem Obszaru Płatnego Parkowania, konieczny był zakup i instalacja około 150 nowych parkomatów. Koszt wprowadzenia powyższych zmian oszacowany został na około 15 mln PLN. Do czasu wykonania niniejszych zadań, w krakowskim Obszarze Płatnego Parkowania miały obowiązywać dotychczasowe stawki (6 PLN za każdą godzinę postoju w podstrefie A, 5 PLN w podstrefie B oraz 4 PLN w podstrefie C).

Jak nie powinno nikogo dziwić, Rada Miasta Krakowa złożyła do sądu skargę na decyzję Wojewody Małopolski, jednak do czasu jej rozstrzygnięcia uchwała w zakwestionowanych przez niego punktach nie mogła wejść w życie.

15 maja 2023 roku


Nie wszystkie zmiany wprowadzone uchwałą zostały wstrzymane, część z nich, zgodnie z harmonogramem, zaczęła obowiązywać, a każda oznaczała wzrost kosztów za parkowanie. Tym samym sektor C5 zamienił się na B5, C10 na B10, B20 na A20, a B6 na A6. Został utworzony również nowy sektor B30, którego granice wytyczono między Błoniami, parkiem Jordana, al. Mickiewicza i ul. Reymonta. Zmianie uległa również wysokość opłaty dodatkowej za nieopłacenie parkowania. Jej podstawowa wysokość wzrosła do 250 PLN, jednak w przypadku wniesienia opłaty w terminie 7 dni od dnia jej nałożenia (liczy się zaksięgowanie kwoty na koncie Zarządu Dróg Miasta Krakowa) została ona obniżona do 150 PLN.

24 października 2023 roku


Dzień w którym Rada Miasta Krakowa mogła „otwierać szampana”. Tego dnia Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wydał wyrok dotyczący skargi Rady Miasta Krakowa na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolski z dnia 30 marca 2023 roku, które stwierdzało nieważność części podjętej przez nich uchwały. Sąd w swojej decyzji przychylił się do stanowiska Rady, tym samym uchylając decyzję Wojewody Małopolski. Zgodnie z uzasadnieniem wyroku przyjął on stanowisko Rady w którym wskazała ona, że rozróżnieniem co do możliwości poniesienia niższej opłaty za parkowanie w Obszarze Płatnego Parkowania był fakt posiadania aplikacji, nie natomiast posiadania statusu Karty Krakowskiej.

Sąd uznał również, że Wojewoda nie wykazał, aby zastosowane preferencje w opłatach parkingowych (dla posiadaczy Karty Krakowskiej poprzez połączenie możliwości ich zastosowania tylko wyłącznie przy wykorzystaniu aplikacji mobilnych) było dyskryminujące, a w szczególności wykluczało osoby starsze, więc było niezgodne z art. 32 Konstytucji RP. Zauważył także, że ani w materiałach dotyczących postępowania wyjaśniającego, ani w wyjaśnieniach pełnomocniczki organu nadzoru – nie wskazano na jakiekolwiek, aktualne badania statystyczne osób kierujących pojazdami, które potwierdzałyby tezę, że kierujący pojazdami – seniorzy nie posiadają smartfonów ponieważ nie używają ich z racji wieku lub nie potrafią używać aplikacji mobilnych. Pełnomocniczka Wojewody wskazywała na doświadczenie życiowe jako źródło informacji o znacznie rzadszym używaniu aplikacji przez kierowców-seniorów. W ocenie Sądu dostępne badania statystyczne nie potwierdzają faktu znikomego korzystania przez seniorów (rozumianych jako osoby powyżej 60-tego roku życia) z aplikacji mobilnych. Badacze wskazują, że aż 77,4% osób w grupie wiekowej 60-69 lat oraz 60,4% osób powyżej 70. roku życia deklaruje posiadanie smartfonu (w grupie wiekowej 18-29 lat i 30-39 lat odsetek ten sięga odpowiednio: 97,1% i 98,3%).

Wraz z ogłoszeniem wyroku wszelkie przeszkody na wprowadzenie w życie pozostałych punktów uchwały zostały usunięte.

Za powyższą „potyczkę” pomiędzy Wojewodą Małopolski a Radą Miasta Krakowa, Wojewódzki Sąd Administracyjny zasądził od pierwszego na rzecz drugiego organu kwotę 480 PLN - tytułem zwrotu kosztów postępowania - oraz zwrot nienależnie uiszczonego wpisu w wysokości 300 PLN z kasy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie na rzecz Rady Miasta Krakowa.

5 sierpnia 2024 roku


Dzień na który włodarze Krakowa czekali prawie 18 miesięcy, bo będący pierwszym w którym zaczną obowiązywać nowe stawki za parkowanie w Obszarze Płatnego Parkowania uchwalone 22 lutego 2023 roku. Od tego dnia opłaty za każdą godzinę parkowania nie tylko staną się progresywne, ale również zróżnicowane – niższe dla posiadaczy Karty Krakowskiej, wyższe dla pozostałych kierowców. Tym samym w Obszarze Płatnego Parkowania obowiązywać będą dwa cenniki:
- ogólny
Cennik ogólny za parkowanie

- dla posiadaczy Karty Krakowskiej
Cennik dla posiadaczy Karty Krakowskiej

Warto jednak pamiętać, iż żeby skorzystać z rabatu wynikającego z posiadania Karty Krakowskiej nie wystarczy być w jej posiadaniu, ale również dokonać płatności za postój z wykorzystaniem aplikacji. To warunek konieczny gdyż parkomaty nie będą dostosowane do naliczania stosownych zniżek. Na chwilę obecną, za pośrednictwem aplikacji na telefonie, można dokonać płatności za parkowanie w: skycash.com, anypark.pl, mobilet.pl, mpay.pl, electronicparking.pl, cityparkapp.pl, flowbird.pl, mka.malopolska.pl. Pomimo iż powyższe aplikacje wyszczególnia ZDMK, to nie ponosi on odpowiedzialności za niewłaściwe i nieprawidłowe działanie aplikacji. W takim przypadku, przy otrzymaniu zawiadomienia o obowiązku zapłaty opłaty dodatkowej, należy wystąpić z reklamacją do właściwego operatora.

Od tego dnia również sektor B30 zwiększy swoją powierzchnię oraz zacznie obowiązywać pięć nowych sektorów Obszaru Płatnego Parkowania. Każdy z nich zakwalifikowany został do podstrefy C i obowiązywać będą one w rejonach:
- sektor C23:
Od Ronda Matecznego wzdłuż ul. Henryka Kamieńskiego (po stronie południowej) do ul. Księdza Józefa Tischnera, wzdłuż ul. Księdza Józefa Tischnera do ul. Wadowickiej, wzdłuż ul. Wadowickiej (po stronie wschodniej) do Ronda Matecznego.
- sektor C24:
Od Estakady Obrońców Lwowa wzdłuż ul. Wielickiej do ul. Ludowej, wzdłuż ul. Ludowej do ul. Wapiennej, wzdłuż ul. Wapiennej do al. Pod Kopcem, wzdłuż al. Pod Kopcem do ul. Za Torem przy uwzględnieniu przecznic w postaci ulic Franciszka Maryewskiego, Kopiec Krakusa, wzdłuż ul. Za Torem do kładki pieszej nad linią kolejową PKP PLK nr 94, wzdłuż linii kolejowej PKP PLK nr 94 do ul. Wielickiej.
- sektor C31:
Od rzeki Rudawa (wzdłuż ul. Piastowskiej) do al. 3 maja, wzdłuż al. 3 Maja (z wyłączeniem tej ulicy) do ul. Henryka Reymana, wzdłuż ul. Henryka Reymana do ul. Reymonta, wzdłuż ul. Reymonta (z wyłączeniem tego odcinka ulicy) do ul. Piastowskiej, wzdłuż ul. Piastowskiej (po stronie wschodniej) do ul. Nawojki, wzdłuż ul. Nawojki (po stronie południowej) do ul. Miechowskiej, wzdłuż ul. Miechowskiej (obustronnie), do ul. Reymana, wzdłuż ul. Reymana do al. 3 Maja.
- sektor C32:
Od skrzyżowania ul. Piastowskiej i ul. Armii Krajowej, wzdłuż ul. Armii Krajowej do ul. Bronowickiej (po stronie południowej) do ul. Piastowskiej, wzdłuż ul. Piastowskiej (z wyłączeniem tej ulicy) do ul. Nawojki.
- sektor C33:
Od ul. Bronowickiej wzdłuż ul. Armii Krajowej do linii kolejowej PKP PLK nr 133, wzdłuż linii kolejowej PKP PLK nr 133 do wysokości ul. Bartosza Głowackiego, wzdłuż ul. Bartosza Głowackiego (obustronnie) do ul. Bronowickiej, wzdłuż ul. Bronowickiej (po stronie północnej) do ul. Armii Krajowej.

Nie ulegną za to zmianie dni i godziny obowiązywania Obszaru Płatnego Parkowania. Nadal będzie ona funkcjonować od poniedziałku do soboty w godz. 10.00 – 20.00. Liczba oraz wysokość abonamentów postojowych również pozostanie na dotychczasowym poziomie.

Teraźniejszość


O ile podwyżki w Obszarze Płatnego Parkowania dopiero nadchodzą, to niektóre krakowskie firmy już w lutym postanowiły podnieść lub wprowadzić opłatę za parkowanie. Dla przykładu od 8 lutego 2024 roku parking przy Placu Imbramowskim stał się płatny, przy zachowaniu pierwszych dwóch godzin bezpłatnych. Po czasie darmowym rozpoczęta godzina kosztuje 5 PLN. Jednak nie każda, bo szósta i każda następna została wyceniona na 40 PLN. Szybko załatwiający sprawunki, ale zapominalscy nie unikną opłat gdyż darmowa sesja parkowania dostępna jest co 5 godzin. Trochę dłużej z podwyżką za parkowanie czekała Galeria Krakowska. Nastąpiła ona 12 lutego 2024 roku i od tego dnia pierwsza i druga rozpoczęta godzina to koszt po 5 PLN, trzecia oznacza wydatek 7 PLN, a czwarta i każda następna 10 PLN. W cenniku pozostało bezpłatne parkowanie do 15 minut. Wygląda na to, że powoli zbliżamy się do niedoścignionego dotychczas poziomu cenowego, który występuje na parkingu wielopoziomowym przy CB Lubicz, gdzie każda rozpoczęta godzina oznacza wydatek 15 PLN. Pytanie otwarte: czy jak za bardzo stawki w innych punktach miasta zbliżą się do opłat w CB Lubicz, to czy firma Apcoa Parking opiekująca się parkingiem, nie postanowi zmodyfikować cennika uznając go za zbyt promocyjny?

Obszar Płatnego Parkowania

Obszar Płatnego Parkowania obowiązujący od 5 sierpnia 2024


Podziel się:
Marzec 2024

Źródła: Zarząd Dróg Miasta Krakowa, Zarząd Transportu Publicznego, Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, Uchwała Rady Miasta Krakowa, Galeria Krakowska, Apcoa Parking.

Tekst pochodzi z poniższego numeru miesięcznika motoryzacyjnego:


POBIERZ NUMER
Warte uwagi