Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony. Stosowane przez nas pliki typu cookies umożliwiają: utrzymanie sesji Klienta (także po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie się logować oraz dostosowanie serwisu do potrzeb odwiedzających oraz innych osób korzystających z serwisu; tworzenie statystyk oglądalności podstron serwisu, personalizacji przekazów marketingowych, zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania serwisu. Możesz wyłączyć ten mechanizm w dowolnym momencie w ustawieniach przeglądarki. Więcej tutaj. Zamknij

Testy Tech Historia Prawo Felietony Gazeta
Testy Tech Historia Prawo Felietony Cennik SZUKAJPartner

Prawo

Partner:


Pracownicze Plany Kapitałowe - o co w tym chodziPracownicze Plany Kapitałowe

Pracownicze Plany Kapitałowe (potocznie PPK) to ostatni z pomysłów rządzących na wdrożenie wśród pracowników praktyki służącej oszczędzaniu na ich przyszłą emeryturę.

Program ten wprowadzony został ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych i obejmował stopniowo pracodawców, zaczynając od tych największych zatrudniających ponad 250 pracowników. Definiuje się go jako powszechny system oszczędzania przez pracownika z pomocą pracodawcy i państwa. Sam ustawodawca w art. 3 powołanej ustawy wskazuje, że PPK jest tworzony w celu systematycznego gromadzenia oszczędności przez uczestnika PPK z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu przez niego 60. roku życia oraz na inne cele określone w ustawie.

Warto wiedzieć, że w zakresie możliwości korzystania z tego systemu oszczędzania ustawodawca podzielił pracowników na trzy kategorie tj.:
- osoby, które staną się uczestnikami PPK bez konieczności składania
Reklama
jakiegokolwiek wniosku w tym zakresie,
- osoby, które uczestniczą w PPK tylko na wniosek,
- osoby, które nie mogą zostać uczestnikami PPK.

Pierwsza z grup to pracownicy pomiędzy 18 a 55 rokiem życia. Osoby te automatycznie kwalifikowane są do uczestnictwa w PPK.


Wśród drugiej grupy osób mieszczą się pracownicy w przedziale wiekowym między 55 a 70 rokiem życia. Oni mogą uczestniczyć w PPK, ale jedynie na zasadach dobrowolności, jeżeli złożą stosowny wniosek swojemu pracodawcy. Ustawa nakłada na pracodawcę obowiązek poinformowania pracowników z tej grupy wiekowej o możliwości uczestnictwa w PPK. Brak takiej informacji może skutkować negatywnymi konsekwencjami dla pracodawcy.
Do ostatniej z wymienionych grup należą osoby, które najpóźniej w pierwszym dniu zatrudnienia ukończyły 70 rok życia. Należy jednak pamiętać, że wiek ten musi być osiągnięty w dniu zatrudnienia, a nie w jego trakcie. Jeżeli zatem pracownik nawiąże stosunek pracy dzień przed swoimi 70-tymi urodzinami będzie mógł bez przeszkód zapisać się do PPK.

Pracownik może być stroną więcej niż jednej umowy o prowadzenie PPK, będzie tak jeżeli będzie zatrudniony u kilku pracodawców.


Oszczędzanie w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych jest dobrowolne, a co się z tym wiąże, osoby które podlegają automatycznemu zakwalifikowaniu do programu, czyli osoby pomiędzy 18 a 54 rokiem życia, mogą zrezygnować z uczestnictwa w nim. W tym celu muszą złożyć deklarację pisemną pracodawcy, który następnie w terminie 7 dni informuje o rezygnacji wybraną instytucję finansową. Taka rezygnacja może nastąpić w dowolnym czasie tj. tak z chwilą objęcia danego pracownika programem, jak i później. Należy jednak pamiętać, że rezygnacja ma określony termin obowiązywania, a mianowicie 4 lata, po 4 latach bowiem pracownik automatycznie wraca do oszczędzania w ramach PPK (art. 23 ustawy). Jeżeli nadal pracownik nie będzie zainteresowany uczestnictwem musi złożyć ponowną deklarację o rezygnacji.

Nasuwa się oczywiste pytanie jakie korzyści daje uczestnictwo w PPK. Otóż, zgromadzone środki mają charakter prywatny co oznacza, że mogą być wycofane w każdym momencie. Ponadto podlegają one dziedziczeniu. Tym samym w razie śmierci pracownika pozostającego w związku małżeńskim połowa oszczędzonych środków wchodzących w skład wspólności majątkowej małżeńskiej jest transferowana przez instytucję finansową na rachunek PPK, IKE (indywidualne konto emerytalne) lub PPE (pracowniczy program emerytalny) małżonka zmarłego. Środki
Reklama

zgromadzone na rachunku zmarłego, które nie zostaną rozdysponowane jak wyżej, w zależności od wniosku osoby uprawnionej, podlegają albo wypłacie transferowej na wspomniane wyżej rachunki tej osoby lub są zwracane w formie pieniężnej. Za osobę uprawnioną ustawodawca rozumie albo osobę wskazaną przez zmarłego uczestnika w testamencie, jak także jego spadkobiercę na zasadach ogólnych.

Sam pracownik również może wycofać oszczędzone środki za swojego życia. Pewne różnice wystąpią jednak w zależności od wieku, w którym to zrobi. Jeżeli zrobi to po 60 roku życia odniesie z tego największe korzyści. Otrzymuje on bowiem wówczas pełną kwotę zgromadzonych na rachunku środków – 25 % jednorazowo i co do zasady 75 % w 120 ratach. Wypłata przed 60 rokiem życia nie obejmuje natomiast wpłaty powitalnej i wpłat rocznych, które to kwoty przekazane zostają na rachunek wskazany przez Ministra Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej oraz 30 % środków pochodzących z wpłat pracodawcy, które powędrują na rachunek ZUS.
W każdym przypadku pracownik może jednak bez ograniczeń dokonać wypłaty w następujących przypadkach:
- 100% zgromadzonych środków może wypłacić w celu pokrycia wkładu własnego przy zaciąganiu kredytu hipotecznego na sfinansowanie nabycia nieruchomości,
- 25% zgromadzonych środków w przypadku poważnych problemów zdrowotnych uczestnika PPK lub jego najbliższych.

Jakie zatem są wady tego programu? Na pewno dla osoby niezainteresowanej, która nie ukończyła 55 roku życia mało komfortowym rozwiązaniem jest automatyczne odnawianie uczestnictwa w PKK co 4 lata. Dla osób nielubiących oszczędzać będzie to też uszczuplenie wynagrodzenia o 2 %, co wynika z konieczności finansowania składki podstawowej, aczkolwiek ten problem mogą oni łatwo rozwiązać poprzez rezygnację z uczestnictwa w PPK.

Pracownicze Plany Kapitałowe


Podziel się:
Luty 2021

Kazus prawny przygotowany przez Kancelarię Radcy Prawnego – Katarzyna Siwiec

Zdjęcie: Paweł Czerwiński /unsplashPOBIERZ NUMER


Warte uwagi