Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony. Stosowane przez nas pliki typu cookies umożliwiają: utrzymanie sesji Klienta (także po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie się logować oraz dostosowanie serwisu do potrzeb odwiedzających oraz innych osób korzystających z serwisu; tworzenie statystyk oglądalności podstron serwisu, personalizacji przekazów marketingowych, zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania serwisu. Możesz wyłączyć ten mechanizm w dowolnym momencie w ustawieniach przeglądarki. Więcej tutaj. Zamknij

> O gazecie Numery Cennik Promocje Prenumerata Opublikuj tekst Katalog firm
Partner

Prawo

Partner:


Gwarancja na samochódGwarancja na samochód

Kupując dany towar liczymy na to, że będzie on odpowiedniej jakości, trwałości oraz spełni nasze oczekiwania jako nabywcy. Dlatego też wielu producentów chcąc pokazać walory swoich produktów stosuje tzw. gwarancję.

Na samym początku warto podkreślić, że gwarancja nie jest obowiązkowa, ale jest to dobrowolne oświadczenie producenta, które dotyczy jakości towaru. Warunki realizacji gwarancji, a także czas jej obowiązywania powinny zostać określone w dokumencie gwarancyjnym. Minimalny termin gwarancji wynosi dwa lata licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana. To od woli udzielającego gwarancji zależy zatem czy udzieli gwarancji na dłuższy czas.

Obowiązki dającego gwarancję
Obowiązki gwaranta mogą polegać w szczególności na zwrocie zapłaconej ceny, wymianie rzeczy bądź jej naprawie oraz zapewnieniu innych usług. Jednocześnie umowa gwarancji może ograniczyć obowiązki gwaranta do naprawy
Reklama
rzeczy i wyłączyć możliwość żądania wymiany rzeczy wadliwej na wolną od wad.

Interpretacja przepisów
W sytuacji, gdy oświadczenie gwarancyjne stanowi o gwarancji co do jakości rzeczy sprzedanej, ustawa ustanawia regułę interpretacyjną, zgodnie z którą w razie wątpliwości co do wynikających z umowy gwarancji obowiązków gwaranta wskazuje się, że gwarant jest zobowiązany do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, o ile wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w oświadczeniu gwarancyjnym.

Egzekucja uprawnień z gwarancji
Oświadczenie gwarancyjne zawiera podstawowe informacje potrzebne do wykonywania uprawnień z gwarancji, w szczególności:
- nazwę i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej,
- czas trwania gwarancji,
- terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej,
- uprawnienia przysługujące w razie stwierdzenia wady,
- stwierdzenie, że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień
Reklama

kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Nowy termin gwarancji lub jego przedłużenie
Jeśli gwarant wymienił samochód na nowy albo dokonał istotnych napraw, termin gwarancji biegnie na nowo. To samo dotyczy sytuacji, gdy gwarant wymienił część rzeczy. Np. wymienił cały silnik, więc nowy silnik ma nową gwarancję. W innych przypadkach termin gwarancji zostaje przedłużony o czas, przez jaki uprawniony nie mógł korzystać z samochodu albo tylko z wymienionej części.

Obowiązki gwarancyjne istnieją dopóki cel gwarancji nie zostanie osiągnięty i może zdarzyć się również tak, że strona uprawniona będzie dochodziła świadczeń gwarancyjnych już po upływie okresu gwarancyjnego. W takiej sytuacji obowiązana jest jednak udowodnić, że wady ujawniły się przed upływem okresu gwarancyjnego.

Wyłączenia
Naprawy w ramach gwarancji dotyczą wyłącznie wad znajdujących się w produkcie (tzw. wady fabryczne). Gwarancja obejmuje, co do zasady, wszystkie elementy samochodu, jednakże producent może pewne elementy wyłączyć. To z dokumentu gwarancyjnego wynika jakie elementy podlegają wyłączeniu.

Podziel się:
Kwiecień 2020

Kazus prawny przygotowany przez Zespół Prawny Availo Sp. z o.o.,
operatora programu prawnicy.Trynid.pl

Ilustracja bazowa: Alekksall /Freepik, kolaż: kdk.plPOBIERZ NUMER


Warte uwagi