Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony. Stosowane przez nas pliki typu cookies umożliwiają: utrzymanie sesji Klienta (także po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie się logować oraz dostosowanie serwisu do potrzeb odwiedzających oraz innych osób korzystających z serwisu; tworzenie statystyk oglądalności podstron serwisu, personalizacji przekazów marketingowych, zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania serwisu. Możesz wyłączyć ten mechanizm w dowolnym momencie w ustawieniach przeglądarki. Więcej tutaj. Zamknij

Kontakt Cennik
> O gazecie Numery Cennik Promocje Prenumerata Opublikuj tekst Katalog firm
Partner

Prawo

Partner:


Przesyłki kurierskie bez tajemnicPrzesyłki kurierskie

Kupujemy, zamawiamy, odbieramy – jak pokazują badania coraz więcej Polaków zamawia towary on-line, a to często wiąże się z koniecznością korzystania z usług kuriera. Wyjaśniamy jakie są obowiązki i prawa kuriera dostarczającego przesyłki i jak dochodzić swoich praw, gdy nie są one respektowane.

Zawarcie umowy przewozu rzeczy stanowi zobowiązanie przewoźnika w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do przewiezienia za wynagrodzeniem rzeczy. Kurier często jest podwykonawcą dużych spółek, które zajmują się organizowaniem przewozu i dostarczaniem przesyłek. Takie podmioty często bazują na regulaminach świadczenia usług przewozowych, których są zobowiązani przestrzegać łącznie z innymi obowiązującymi w kraju przepisami. Regulaminy znajdują się najczęściej na stronach internetowych przewoźników.

Zasady współpracy
Osoba wysyłająca przesyłkę powinna podać przewoźnikowi:
- swój adres;
- adres odbiorcy (miejsce przeznaczenia);
- oznaczenie przesyłki według rodzaju, ilości oraz sposobu opakowania;
- wartość rzeczy szczególnie cennych.

Dodatkowo w regulaminach przewoźników często znajdziemy informację o podanie:
- numeru kontaktowego do odbiorcy, z którym przewoźnik może podjąć kontakt;
- adresu email, celem wysłania lokalizacji przewożonej rzeczy;
jednak takie dane nie są obligatoryjne.

Weryfikacja przesyłki
W interesie przewoźnika pozostaje, aby przed przyjęciem przesyłki
Reklama
zweryfikować jej stan zewnętrzny lub jej opakowanie. W sytuacji, gdy nie są one odpowiednie dla danego rodzaju przewozu, przewoźnik może żądać, aby wysyłający złożył pisemne oświadczenie co do stanu przesyłki, a w przypadku rażących braków ma również prawo odmówić przewozu. Jeśli przewoźnik nie zareaguje, istnieje domniemanie, że przesyłka znajdowała się w należytym stanie.

Kontakt w dowolnej formie jest obowiązkiem
Obowiązkiem przewoźnika jest niezwłoczne zawiadomienie odbiorcy o nadejściu przesyłki do miejsca przeznaczenia. Przyjmuje się, że zawiadomienie, o ile nie zastrzeżono inaczej, może nastąpić w dowolnej formie, z uwzględnieniem panujących w tym zakresie zwyczajów. Stąd też przyjęta praktyka telefonicznego dzwonienia do odbiorcy. Należy jednak pamiętać, że wykonanie telefonu nie jest obowiązkiem przewoźnika, jeśli takie zapisy nie znajdują się np. we wspomnianym wcześniej regulaminie.

Brak możliwości doręczenia
Jeżeli odbiorca odmawia przyjęcia przesyłki albo jeżeli z innych przyczyn nie można mu jej doręczyć, przewoźnik powinien niezwłocznie zawiadomić o tym osobę, która przesyłkę wysyłała. Jeżeli wysyłający nie nadeśle w odpowiednim czasie wskazówek, przewoźnik powinien oddać przesyłkę na przechowanie lub zabezpieczyć ją w inny sposób zawiadamiając o tym wysyłającego i odbiorcę. Okoliczność ta powoduje, że przewoźnik często kontaktuje się z odbiorcą informując o pozostawieniu przesyłki np. sąsiadowi albo zabiera ją ze sobą do bazy przewoźnika na przechowanie.

Reklamacje
Szczegółowy zakres reklamacji często jest określony w regulaminie przewozu, jednak podstawową regułą jest to, że przewoźnik rzeczywiście odpowiada za przesyłkę w czasie od jej przyjęcia do przewozu aż do wydania jej odbiorcy. Wskutek zapłaty przewoźnikowi należności i przyjęcia przesyłki bez zastrzeżeń wygasają wszelkie roszczenia przeciwko przewoźnikowi wynikające z umowy przewozu. Warto jednak wiedzieć, że uprawnienie to nie wygasa w stosunku do roszczeń z tytułu niewidocznych uszkodzeń przesyłki, jeżeli odbiorca w ciągu tygodnia od chwili przyjęcia przesyłki zawiadomił o nich przewoźnika. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości od razu, odbiorca powinien o tym poinformować przewoźnika, który w takiej sytuacji
Reklama

powinien sporządzić protokół uszkodzeń.

Przekazanie przesyłki innemu przewoźnikowi
Ponadto, przewoźnik może oddać przesyłkę do przewozu innemu przewoźnikowi na całą przestrzeń przewozu lub jej część, jednakże ponosi odpowiedzialność za czynności dalszych przewoźników jak za swoje własne czynności.

Umowa przewozu z przewoźnikiem jest inaczej obwarowana niż umowa wynikająca z usług pocztowych, kiedy przesyłkę doręcza listonosz. Są jednak wspólne niuanse, np. z tytułu nienależytego wykonania usługi pocztowej również przysługuje możliwość wszczęcia postępowania reklamacyjnego i możliwość domagania się odszkodowania. Roszczenie to jednak wygasa wskutek przyjęcia przesyłki pocztowej bez zastrzeżeń, chyba że ubytki lub uszkodzenia przesyłki pocztowej niedające się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i nie później niż po upływie 7 dni od przyjęcia przesyłki zgłosił operatorowi pocztowemu roszczenie z tego tytułu oraz udowodnił, że ubytki lub uszkodzenia przesyłki powstały w czasie między przyjęciem przesyłki przez operatora pocztowego w celu wykonania usługi pocztowej a jej doręczeniem adresatowi.

Drogę postępowania reklamacyjnego w odniesieniu do usług pocztowych uważa się za wyczerpaną w przypadku odmowy uznania reklamacji przez operatora pocztowego albo niezapłacenia dochodzonej należności w terminie 30 dni od dnia uznania reklamacji.

Podziel się:
Marzec 2020

Kazus prawny przygotowany przez Zespół Prawny Availo Sp. z o.o.,
operatora programu prawnicy.Trynid.pl

Zdjęcie: Claudio Schwarz Purzlbaum /unsplashPOBIERZ NUMER


Warte uwagi