Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony. Stosowane przez nas pliki typu cookies umożliwiają: utrzymanie sesji Klienta (także po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie się logować oraz dostosowanie serwisu do potrzeb odwiedzających oraz innych osób korzystających z serwisu; tworzenie statystyk oglądalności podstron serwisu, personalizacji przekazów marketingowych, zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania serwisu. Możesz wyłączyć ten mechanizm w dowolnym momencie w ustawieniach przeglądarki. Więcej tutaj. Zamknij

> O gazecie Numery Cennik Promocje Prenumerata Opublikuj tekst Katalog firm
Partner

Prawo

Partner:


Procenty za kierownicą



Czy istnieje dopuszczalna zawartość alkoholu we krwi, przy której można prowadzić samochód? Jakie są konsekwencje, gdy ten limit zostanie przekroczony? Jakie są procedury po zatrzymaniu i stwierdzeniu przekroczenia dopuszczalnej normy? Na te i inne pytania związane z jazdą na „podwójnym gazie” – odpowiadają prawnicy Availo Sp. z o.o. operatora programu prawnicy.Trynid.pl

W Polsce panuje przekonanie, że obowiązuje bezwzględny zakaz kierowania pojazdem po spożyciu alkoholu. Jednak zgodnie z przepisami kierowca może być ukarany za wykrocznie wyłącznie wtedy, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi od 0,2 do 0,5 % w wydychanym powietrzu lub w zakresie od 0,1 do 0,25 mg w 1 dm3 jego stężenia we krwi.

Trzeba tu jednak stanowczo podkreślić, że przekroczenie górnej granicy powoduje, że mamy do czynienia już z przestępstwem i nie stanem po użyciu alkoholu, a stanem nietrzeźwości. Kwalifikacja czynu jako przestępstwa wiąże się ze znacznym podwyższeniem odpowiedzialności karnej.

Stan nietrzeźwości zachodzi wtedy, gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.

Stan po użyciu alkoholu
Jeśli kierowca znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka prowadzi
Reklama
pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych. W razie popełnienia wykroczenia orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów. Ponadto, kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu inny pojazd niż mechaniczny (np. rower) podlega karze aresztu do 14 dni albo karze grzywny. W tym przypadku zabór prawa jazdy jest fakultatywny.

Stan nietrzeźwości
Kierowca znajdujący się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, który prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Oznacza to, że osoba, u której pomiar wykaże 0,1 ‰ alkoholu we krwi, a więc poniżej wskazanych progów, nie popełnia wykroczenia i nie będzie mogła zostać ukarana.

Jeśli kierowca zostanie zatrzymany, to procedury wynikające z treści rozporządzenia Ministra Zdrowia i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie badań na zawartość alkoholu w organizmie stanowią, iż badanie wydychanego powietrza przeprowadza się przed badaniem krwi, jeżeli stan osoby badanej na to pozwala. Przy czym, przepisy zakładają, że badania analizatorem wydechu nie przeprowadza się przed upływem 15 minut od chwili zakończenia spożywania alkoholu przez osobę badaną.

Procedura badania
W przypadku dokonania pierwszego pomiaru analizatorem wydechu oraz uzyskania wyniku ponad 0,00 mg/dm3, dokonuje się niezwłocznie drugiego pomiaru. Kolejno w przypadku dokonania pierwszego pomiaru analizatorem wydechu oraz uzyskania wyniku ponad 0,00 mg/dm3, dokonuje się drugiego pomiaru po upływie 15 minut. Na żądanie osoby badanej albo gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przez nią przestępstwa, wynik badania dokonanego analizatorem wydechu wynoszący ponad 0,00 mg/dm3 należy zweryfikować badaniem analizatorem wydechu, przez dokonanie dwóch pomiarów. Drugiego pomiaru dokonuje się niezwłocznie po dokonaniu pierwszego pomiaru.

W przypadku dokonania pierwszego pomiaru analizatorem wydechu i uzyskania wyniku równego lub większego od 0,10 mg/dm3, a w drugim pomiarze wyniku 0,00 mg/dm3, dokonuje się niezwłocznie trzeciego pomiaru tym samym analizatorem wydechu. Jeżeli wynik trzeciego pomiaru wynosi 0,00 mg/dm3, to badanie nie wskazuje na stan po użyciu alkoholu.

Badania krwi
Badanie krwi przeprowadza się, jeżeli osoba badana odmawia poddania się badaniu wydychanego powietrza. Gdy osoba badana, pomimo przeprowadzenia badania wydychanego powietrza, żąda badania krwi; albo jeśli stan osoby badanej, w szczególności wynikający ze spożycia alkoholu, choroby układu oddechowego lub innych przyczyn, uniemożliwia przeprowadzenie badania wydychanego powietrza, a także gdy wystąpił brak wskazania stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu spowodowany przekroczeniem zakresu pomiarowego analizatora wydechu.

Październik 2019

Kazus prawny przygotowany przez Zespół Prawny Availo Sp. z o.o.,
operatora programu prawnicy.Trynid.pl



POBIERZ NUMER


Warte uwagi