Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony. Stosowane przez nas pliki typu cookies umożliwiają: utrzymanie sesji Klienta (także po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie się logować oraz dostosowanie serwisu do potrzeb odwiedzających oraz innych osób korzystających z serwisu; tworzenie statystyk oglądalności podstron serwisu, personalizacji przekazów marketingowych, zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania serwisu. Możesz wyłączyć ten mechanizm w dowolnym momencie w ustawieniach przeglądarki. Więcej tutaj. Zamknij

> O gazecie Numery Cennik Promocje Prenumerata Opublikuj tekst Katalog firm
Partner

Prawo

Partner:


Kontrola przez Straż MiejskąKontrola przez Straż Miejską

Fundamentalnym obowiązkiem Straży Miejskiej jest ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych. Ich uprawnienia wynikają z przepisów ustawy oraz rozporządzeń obowiązujących na terenie całego kraju. Wyjaśniamy jaki posiadają zakres uprawnień i obowiązków.

Co może strażnik miejski?
Strażnicy posiadają w swoich uprawnieniach możliwość udzielania pouczeń, legitymowania w celu ustalenia tożsamości, a także zatrzymania osób stwarzających zagrożenie dla otoczenia. Zatrzymanie jest możliwe wyłącznie w celu przekazania Policji. Strażnik Miejski może też dokonać kontroli osobistej i przeszukać bagaż osoby, która jest podejrzana o popełnienie przestępstwa.

Każdy z nas może odmówić przyjęcia mandatu od Straży Miejskiej. Wtedy po dokonanych czynnościach straż kieruje wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego. Sąd prowadzi postępowanie i bada dowody. Ocenia cały zgromadzony materiał dowodowy. Mogą to być nagrania monitoringu, zeznania świadków, dokumenty. O karze decyduje kodeks wykroczeń. Obwiniony może też być ukarany karą surowszą niż zaproponowana w trybie mandatowym.

Kontrola ruchu
Obowiązki strażników wynikają z rozporządzenia i sprowadzają się do czuwania nad bezpieczeństwem ruchu drogowego. Kontrola ruchu drogowego może być wykonywana
Reklama
przez nich w gminach, które taką jednostkę utworzyły.

Czynności związane z kontrolą wykonuje umundurowany strażnik, który ma prawo do:
- zatrzymania pojazdu,
- podawania sygnałów do zatrzymywania pojazdów.

Może on poruszać się pieszo lub oznakowanym pojazdem służbowym. Chęć zatrzymania naszego pojazdu strażnik ma obowiązek zasygnalizować z odpowiedniej odległości. Nasz pojazd powinien być zatrzymany w miejscu, w którym nie zagraża to bezpieczeństwu ruchu. Strażnik może nakazać także poruszanie się zatrzymywanego pojazdu za jego służbowym samochodem, jak również może nakazać opuszczenie zatrzymanego już pojazdu. Osoba zatrzymana ma obowiązek dostosować się do poleceń strażnika.

Strażnik przed przystąpieniem do czynności kontrolnych musi się przedstawić poprzez podanie swojego imienia i nazwiska oraz określić przyczynę zatrzymania. Musi posiadać przy sobie legitymację i na prośbę zatrzymanego okazać ją. Strażnik musi być upoważniony do wykonywania tego typu kontroli, a takowe upoważnienie wydaje komendant miejski Policji.

Strażnicy są uprawnieni do wykonywania kontroli ruchu drogowego względem:
1. kierującego pojazdem niestosującego się do zakazu ruchu w obu kierunkach, określonego odpowiednim znakiem drogowym,
2. naruszającego przepisy ruchu drogowego, w przypadku ujawnienia i zarejestrowania czynu przy użyciu urządzenia rejestrującego,
3. uczestnika ruchu naruszającego przepisy o zatrzymaniu lub postoju pojazdów, ruchu motorowerów, rowerów, wózków rowerowych, pojazdów zaprzęgowych oraz o jeździe wierzchem lub pędzeniu zwierząt, ruchu pieszych.

Wykonując kontrolę ruchu drogowego strażnicy są upoważnieni do:
1. zatrzymania pojazdu,
2. kontroli dokumentów wymaganych w związku z kierowaniem pojazdem,
3. używania urządzeń rejestrujących.

Strażnik miejski może wylegitymować uczestnika ruchu drogowego, wydać mu polecenie co do sposobu korzystania z drogi, wydać polecenie co do sposobu kierowania pojazdem.

Strażnicy Miejscy mogą dokonywać kontroli ruchu drogowego z użyciem przenośnych albo zainstalowanych w pojeździe urządzeń rejestrujących w oznakowanym miejscu i określonym czasie. Nie mogą tego robić na autostradach i drogach ekspresowych.

Wrzesień 2019

Kazus prawny przygotowany przez Zespół Prawny Availo Sp. z o.o.,
operatora programu prawnicy.Trynid.plPOBIERZ NUMER


Warte uwagi