Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony. Stosowane przez nas pliki typu cookies umożliwiają: utrzymanie sesji Klienta (także po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie się logować oraz dostosowanie serwisu do potrzeb odwiedzających oraz innych osób korzystających z serwisu; tworzenie statystyk oglądalności podstron serwisu, personalizacji przekazów marketingowych, zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania serwisu. Możesz wyłączyć ten mechanizm w dowolnym momencie w ustawieniach przeglądarki. Więcej tutaj. Zamknij

> O gazecie Numery Cennik Promocje Prenumerata Opublikuj tekst Katalog firm
Partner

Prawo

Partner:


Prawa Klienta w taksówceRzadziej lub częściej – korzystamy z taksówek. Warto zatem wiedzieć jakie prawa przysługują Klientowi podczas jazdy taxi.

Rada gminy może ustalać ceny za przewozy taksówkami na terenie gminy. W mieście stołecznym Warszawie uprawnienia te przysługują Radzie Warszawy.

Maksymalne stawki i kasy rejestrujące
Rada Gminy określa strefy cen (stawki taryfowe) obowiązujące przy przewozie osób i ładunków taksówkami. Ceny i stawki taryfowe, ustalane przez powyższe organy mają charakter cen i stawek taryfowych maksymalnych.
Podatnicy w zakresie świadczonych przez siebie usług przewozu osób i ich bagażu podręcznego stosują kasy, które uzyskały potwierdzenie
Reklama
spełnienia kryteriów i warunków technicznych dla kas o zastosowaniu specjalnym.

Paragon za usługę
Paragon fiskalny od taksówkarza powinien zawierać co najmniej następujące informacje:
1. imię i nazwisko lub nazwę podatnika oraz adres jego zamieszkania lub siedziby;
2. numer identyfikacji podatkowej podatnika (NIP);
3. numer kolejny wydruku;
4. numer rejestracyjny i numer boczny taksówki;
5. datę wykonania usługi, z określeniem w godzinach i minutach czasu rozpoczęcia i zakończenia kursu;
6. oznaczenie "PARAGON FISKALNY";
7. długość drogi przejechanej w czasie kursu;
8. jednostkowe opłaty taryfowe wykorzystywane do wyceny kursu łącznie z opłatą za impuls;
9. liczbę impulsów i wartość usługi odnoszące się do poszczególnych taryf;
10. wartość poszczególnych innych opłat taryfowych;
11. wartość rabatów lub narzutów, o ile występują;
12. wartość sprzedaży brutto i kwoty podatku według poszczególnych stawek podatku po uwzględnieniu rabatów lub narzutów;
13. wartość sprzedaży zwolnionej od podatku;
14. łączną kwotę podatku;
15. łączną kwotę sprzedaży brutto;
16. oznaczenie waluty, w której rejestrowana jest sprzedaż, przynajmniej przy łącznej kwocie sprzedaży brutto;
17. kolejny numer paragonu fiskalnego;
18. numer identyfikacji podatkowej nabywcy (NIP nabywcy) - na żądanie nabywcy;
19. logo fiskalne i numer unikatowy kasy.

Ceny indywidualne negocjowane
Taksówkarze, jeśli nie wymagają tego odrębne przepisy mogą nie być zobowiązani do rozliczania się według wskazań taksometru. Do finalnych rozliczeń stosują kasy wyposażone w funkcję związaną ze stosowaniem cen umownych indywidualnie negocjowanych, wówczas paragony fiskalne powinny zawierać co najmniej informacje wymienione powyżej , a także dane, związane z wyceną kursu według wskazań taksometru, czyli:
1. cenę uzgodnioną do zapłaty i kwotę podatku podlegające ewidencji w pamięci fiskalnej kasy;
2. imię i nazwisko lub nazwę albo nazwę skróconą nabywcy usługi oraz jego adres;
3. miejsce rozpoczęcia i zakończenia kursu, z tym, że w przypadku, gdy kurs skończył się w miejscu jego rozpoczęcia, należy podać nazwę głównych miejscowości objętych trasą kursu.
Rada Gminy (Rada miasta stołecznego Warszawy) może wprowadzić obowiązek stosowania dodatkowych oznaczeń i dodatkowego wyposażenia technicznego w odniesieniu do taksówek. Ma to o tyle istotne znaczenie, że organy w dużej mierze decydują się na obowiązek dodatkowego oznaczenia taksówek tabliczkami informującymi o cenie urzędowej za przewozy taksówką.

Kary dla kierowców
Korzystający z przewozu powinien mieć świadomość, że jeżeli taksówkarz stosuje inne ceny niż obowiązujące może popełnić wykroczenie. Zgodnie bowiem z art. 138 kodeku wykroczeń Kto, zajmując się zawodowo świadczeniem usług, żąda i pobiera za świadczenie zapłatę wyższą od obowiązującej albo umyślnie bez uzasadnionej przyczyny odmawia świadczenia, do którego jest obowiązany, podlega karze grzywny.
Powyższy przepis chroni interesy konsumentów zarówno w aspekcie finansowym jak i pod względem dostępności do usług świadczonych zawodowo. Wykroczenie jest zagrożone karą grzywny w wysokości od 20 do 5000 zł. Wobec sprawcy, który już dwukrotnie był karany za podobne wykroczenia umyślne i w ciągu 2 lat od ostatniego ukarania dopuszcza się czynu określonego w art. 138 k.w., natomiast Sąd może wymierzyć karę aresztu.
Aby wszcząć postępowanie, konieczne jest złożenie zawiadomienia przez pasażera o możliwości popełnienia przez konkretnego przewoźnika wykroczenia.

Wymagania wobec taksówkarzy
Organ, który udzielił zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, może nałożyć na taksówkarza obowiązek przedstawienia w wyznaczonym terminie informacji i dokumentów potwierdzających, że spełnia on wymagania ustawowe i warunki określone w zezwoleniu na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.
Organy udzielające licencji lub zezwolenia w zakresie krajowego transportu drogowego osób są uprawnione na obszarze ich właściwości miejscowej i podczas wykonywania przewozu do kontroli prawidłowości pobierania opłat za przewóz osób oraz przestrzegania przepisów prawa miejscowego przez wykonujących na tym obszarze przewóz drogowy.

Reklamacja
Warto pamiętać, że do przewoźnika można złożyć reklamację wobec usługi. Trzeba jednak wiedzieć, że przepisów ustawy o prawach konsumenta zasadniczo nie stosuje się do umów dotyczących przewozu osób (art. 3 ust. 1 pkt 4). Wyjątki to:
· zasady udzielenia odpowiedzi na reklamację złożoną przez konsumenta (art. 7a),
· reguły odnoszące się do dodatkowych płatności (art. 10) oraz
· nakazy udzielenia pewnych informacji przez przedsiębiorcę (art. 17).

Kwiecień 2019

Kazus prawny przygotowany przez Zespół Prawny Availo Sp. z o.o.,
operatora programu prawnicy.Trynid.plPOBIERZ NUMER


Warte uwagi