Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony. Stosowane przez nas pliki typu cookies umożliwiają: utrzymanie sesji Klienta (także po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie się logować oraz dostosowanie serwisu do potrzeb odwiedzających oraz innych osób korzystających z serwisu; tworzenie statystyk oglądalności podstron serwisu, personalizacji przekazów marketingowych, zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania serwisu. Możesz wyłączyć ten mechanizm w dowolnym momencie w ustawieniach przeglądarki. Więcej tutaj. Zamknij

> O gazecie Numery Cennik Promocje Prenumerata Opublikuj tekst Katalog firm
Partner

Prawo

Partner:


Podatki od samochodów demonstracyjnych i zastępczychPodatek od samochodów demonstracyjnych i zastępczych

Samochody demonstracyjne, używane do jazd próbnych, w celu zaprezentowania potencjalnemu nabywcy ich walorów użytkowych, czy też tzw. samochody zastępcze (udostępniane klientom np. na czas naprawy), nabywane przez dealera do sprzedaży w stanie nieprzetworzonym, stanowią rzeczowy majątek przedsiębiorstwa. Specjalista prawny wyjaśnia ich zagadnienie w ujęciu podatkowym.

Przychód ze sprzedaży samochodów demonstracyjnych jest przychodem z działalności gospodarczej. Jednakże, jednym z decydujących kryteriów przy kwalifikowaniu ich do środków trwałych jest przewidywany okres ich używania dłuższy niż rok.

Tylko pod pewnymi warunkami nie są to środki trwałe
Pojazdy te, nie są środkami trwałymi, jeżeli przewidywany okres ich używania nie przekracza roku. W tym przypadku, nie istnieje obowiązek wprowadzania tych składników majątku do ewidencji środków trwałych.

Warto jednak podkreślić, że w przypadku, gdy przedmiotowe samochody nie zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych w momencie
Reklama
oddania ich do używania, a faktyczny okres ich użytkowania przekroczy rok, powinny być wprowadzone do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Kwalifikacja pojazdu
Dealerzy samochodowi (także inni przedsiębiorcy) mają dwie możliwości zakwalifikowania nabytego pojazdu spełniającego rolę samochodu demonstracyjnego i zastępczego:
1. pierwszy przypadek to kwalifikacja jako towar handlowy przeznaczony do dalszej odsprzedaży jednak w tym wypadku pojazd nie może być użytkowany dłużej niż 12 miesięcy począwszy od dnia wprowadzenia samochodu do użytkowania - w tym przypadku nie ma możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych.
2. drugi przypadek to przeznaczenie pojazdu jako składnika majątku trwałego i wprowadzenie go do ewidencji środków trwałych z zamiarem użytkowania go dłużej niż 12 miesięcy począwszy od dnia oddania go do użytkowania. W tym przypadku (zaliczenia go do środków trwałych) dokonujemy jego odpisów amortyzacyjnych.

W przypadku używania samochodów demonstracyjnych lub zastępczych przez okres dłuższy niż rok spełnione są wszystkie przesłanki uznania ich za środek trwały, zgodnie z dyspozycją art. 16a ust. 1 updop. Jeżeli samochód demonstracyjny lub zastępczy nie zostanie wprowadzony do ewidencji środków trwałych w momencie oddania go do używania (np. z powodu planowanej sprzedaży przed upływem roku), a faktyczny okres jego użytkowania przekroczy rok, Spółka będzie miała obowiązek ujęcia go w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Wprowadzenie samochodu do ewidencji środków trwałych po upływie tego okresu należy uznać za ujawnienie środka, o którym mowa w art. 16h ust. 1 pkt 4 updop. W myśl tego unormowania, odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od ujawnionych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych nieobjętych dotychczas ewidencją, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym te środki lub wartości zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
Powyższy pogląd został wyrażony w Interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 2016-02-12 IBPB-1-3/4510-97/16/AB

Podatek VAT
Odliczenie 100% VAT od zakupu - (tylko w przypadku uznania samochodu na gruncie podatku dochodowego jako towar handlowy).
Zgodnie z art 86a ustawy o VAT istnieje możliwość odliczenia 100% VAT od samochodów (innych niż ciężarowe) bez konieczności dopełnienia innych obowiązków, jeżeli są one kupowane tylko w celu dalszej odprzedaży. tzn. nie może być używany w jakikolwiek inny sposób (np. jako demonstracyjny czy użytkowy).
Zgodnie z Wyrokiem NSA I FSK 1893/16 - z 05.12.2018 r. użycie wyrazu "wyłącznie" podkreśla, że samochód nie może być wykorzystywany nawet przejściowo do żadnych innych celów.
Analizując zatem treść art. 86a ust. 5 pkt 1 lit. a u.p.t.u. uznać należy, że wykorzystywanie w jakimś odcinku czasowym samochodu do prezentacji towaru powoduje niemożność uznania, że służył on wyłącznie do odprzedaży. Sam fakt podwójnego wykorzystania samochodu, tj. do demonstracji i dopiero po zakończeniu tej funkcji do sprzedaży wyklucza uznanie, że był on użyty wyłącznie do odsprzedaży.

Odliczenie 100% VAT z ewidencją przebiegu
Przedsiębiorca chcąc odliczyć pełną kwotę podatku VAT przy nabyciu i użytkowaniu samochodu demonstracyjnego lub serwisowego powinien (po wprowadzeniu pojazdu do użytkowania) zgłosić go w terminie 7 dni począwszy od dnia, w którym został poniesiony pierwszy wydatek do właściwego urzędu skarbowego za pomocą formularza VAT-26 oraz prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu dla celów pełnego odliczenia podatku VAT. Ponadto, musi wprowadzić zasady korzystania z tego typu pojazdów wykluczające możliwość prywatnego użytku danego samochodu.
Powyższe rozwiązania może jednak rodzić na gruncie praktycznym bardzo duże problemy.

Odliczenie 50% VAT od zakupu
W przypadku uznania za towar (ale bez ewidencji VAT-26) oraz uznania jako środek trwały na gruncie podatku dochodowego – jeżeli przedsiębiorca nie zgłosi samochodu demonstracyjnego/zastępczego oraz nie będą prowadzić ewidencji przebiegu pojazdu będzie mógł odliczyć jedynie 50% podatku VAT od zakupu czy wydatków eksploatacyjnych.

Zmiana przeznaczenia samochodu kupionego początkowo jako towar z przeznaczeniem do dalszej odprzedaży (gdzie odliczono 100% VAT) na samochód demonstracyjny wymaga korekty VAT naliczonego.

Marzec 2019

Zdjęcie: Freepik

Kazus prawny przygotowany przez Zespół Prawny Availo Sp. z o.o.,
operatora programu prawnicy.Trynid.plPOBIERZ NUMER


Warte uwagi