Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony. Stosowane przez nas pliki typu cookies umożliwiają: utrzymanie sesji Klienta (także po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie się logować oraz dostosowanie serwisu do potrzeb odwiedzających oraz innych osób korzystających z serwisu; tworzenie statystyk oglądalności podstron serwisu, personalizacji przekazów marketingowych, zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania serwisu. Możesz wyłączyć ten mechanizm w dowolnym momencie w ustawieniach przeglądarki. Więcej tutaj. Zamknij

> O gazecie Numery Cennik Promocje Prenumerata Opublikuj tekst Katalog firm
Partner

Prawo

Partner:


Faktura, czy paragonUdokumentowanie sprzedaży lub wykonania usługi jest obowiązkiem każdego podatnika. Przepisy ściśle regulują nie tylko samo wystawienie, ale również kiedy ma ono nastąpić.

Wystawienie faktury VAT jest regułą w relacjach handlowych między podatnikami tego podatku, natomiast sprzedaż na rzecz konsumenta winna być - co do zasady - udokumentowana paragonem fiskalnym. Na rzecz konsumenta można wystawić fakturę, przy czym do egzemplarza faktury pozostającego u podatnika dołącza się i tak paragon fiskalny dokumentujący tę sprzedaż. Obowiązek wystawiania faktur dotyczy podatników prowadzących działalność gospodarczą, którzy przez ustawodawcę są do tego zobligowani, ale należy pamiętać, że nie każdy przedsiębiorca będzie musiał wystawić fakturę. Podmioty, które nie muszą i nie prowadzą działalności gospodarczej, mogą dokumentować dokonywane przez siebie czynności innymi dokumentami księgowymi. Zasadniczo, fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę. Ponadto, są pewne wyjątki i w zależności z jakimi rodzajami usług mamy do czynienia fakturę wystawia się nie później niż 30-ego dnia od dnia wykonania usługi - w przypadku świadczenia usług budowlanych lub budowlano-montażowych. Przykładowo fakturę wystawia się nie później niż 60-ego dnia od dnia wydania towarów - w przypadku dostawy książek drukowanych (PKWiU ex 58.11.1) - z wyłączeniem map i ulotek - oraz gazet, czasopism i magazynów, drukowanych (PKWiU ex 58.13.1 i PKWiU ex 58.14.1) - przy czym w przypadku, gdy umowa będzie przewidywać rozliczenie zwrotów wydawnictw, fakturę będzie się wystawiać nie później niż 120-ego dnia od pierwszego dnia wydania towarów. Inne terminy dotyczą dostaw energii elektrycznej, świadczenia usług telekomunikacyjnych, najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze, ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia, stałej obsługi prawnej i biurowej, dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego. Istnieje również ustawowe obostrzenie, że faktury nie mogą być wystawione wcześniej niż 30. dnia przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, a także otrzymaniem, przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, całości lub części zapłaty.

Dlatego, okoliczność, że wystawiający fakturę w dniu wystawienia faktury był podmiotem działającym a w dniu w którym wypada
Reklama
termin zapłaty za nią przedsiębiorca już nie istnieje lub został zawieszony, nie ma znaczenia w kwestii rozliczeniowej. Kontrahent zobligowany jest do zapłaty faktury i zobowiązany jest do jej zaksięgowania.

Jeżeli z odrębnych przepisów nie wynika obowiązek wystawienia faktury, podatnicy prowadzący działalność gospodarczą są obowiązani, na żądanie kupującego lub usługobiorcy, wystawić rachunek potwierdzający dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi. Termin zawarcia umowy o dostawę towaru lub o świadczenie usług nie ma wpływu na termin wystawienia rachunku. Dla prawidłowego określenia obowiązku sporządzenia rachunku istotne jest zatem zidentyfikowanie momentu, w którym sprzedaż lub usługa została wykonana czy też może zostać uznana za wykonaną. Skutki niewystawienia lub nienależytego wystawienia faktury lub rachunku uregulowane są w Kodeksie Karno Skarbowym. Zgodnie z art. 62 kks - osoba, która podlega obowiązkowi wystawienia faktury lub rachunku a nie czyni tego, wystawia je w sposób wadliwy albo odmawia ich wydania, popełnia wykroczenie skarbowe, które podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych. Jeżeli podmiot posługuje się nierzetelną fakturą podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od roku, albo obu tym karom łącznie. Wymierzając karę grzywny, sąd określa liczbę stawek oraz wysokość jednej stawki dziennej; jeżeli kodeks nie stanowi inaczej, najniższa liczba stawek wynosi 10, najwyższa - 720. Ustalając stawkę dzienną, sąd bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe; stawka dzienna nie może być niższa od jednej trzydziestej części minimalnego wynagrodzenia ani też przekraczać jej czterystukrotności.
Wprawdzie nie ma nakazu sprawdzania kontrahenta z którym współpracujmy, ale zawsze należy zachować pewną czujność, w pewnych sytuacjach wystarczy zasięgnąć opinii innych klientów, czy sprawdzić sprawozdania finansowe firmy.

Listopad 2017

Adwokat Beata Biernacka
Kazus prawny przygotowany przez prawników Availo,
operatora programu prawnicy.Trynid.plPOBIERZ NUMER


Warte uwagi