Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony. Stosowane przez nas pliki typu cookies umożliwiają: utrzymanie sesji Klienta (także po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie się logować oraz dostosowanie serwisu do potrzeb odwiedzających oraz innych osób korzystających z serwisu; tworzenie statystyk oglądalności podstron serwisu, personalizacji przekazów marketingowych, zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania serwisu. Możesz wyłączyć ten mechanizm w dowolnym momencie w ustawieniach przeglądarki. Więcej tutaj. Zamknij

> O gazecie Numery Cennik Promocje Prenumerata Opublikuj tekst Katalog firm
Partner

Prawo

Partner:


Wypadek niesprawnym samochodemZakład ubezpieczeń, z tytułu zawartej obowiązkowej umowy OC, odpowiada za szkody wyrządzone czynem niedozwolonym, jak i wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania
Reklama
zobowiązania, dlatego jeżeli nasz samochód miał wadę, która mogła przyczynić się do powstania wypadku w następstwie, którego powstała szkoda nie ma to znaczenia na wypłatę odszkodowania z OC sprawcy szkody. Trzeba jednak pamiętać, że w obowiązkowych ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej odszkodowanie wypłaca się w granicach odpowiedzialności cywilnej podmiotów objętych ubezpieczeniem, nie wyżej jednak niż do wysokości sumy gwarancyjnej ustalonej w umowie.

W przypadku umowy ubezpieczenia AC, możliwe są umowne modyfikacje i zastosowanie ograniczeń wpływających na odmowę wypłaty odszkodowania, które znajdują się co do zasady w ogólnych warunkach ubezpieczenia, dlatego warto się z nimi uprzednio zapoznać, gdyż mogą wpłynąć na decyzję o wypłacie odszkodowania. Tytułem przykładu, w zapisach może znaleźć się ograniczenie, zgodnie z którym zakład będzie uprawniony do odmowy wypłaty odszkodowania z AC, jeżeli do powstania szkody doszło, gdy temperatura na zewnątrz w ciągu dnia spadła do 5 st. C, a kierowca nie posiadał ogumienia zimowego. W Polsce nie ma wprawdzie obowiązku zmiany opon na zimowe, ale ogólne warunki dobrowolnego ubezpieczenia samochodu mogą wprowadzić takie zapisy w umowne, zgodnie z którymi ubezpieczony będzie musiał realizować dodatkowe obowiązki, aby zachować uprawnienie do ubiegania się o wypłatę odszkodowania.

Warto dodać, że w przypadku obowiązkowego OC na ubezpieczonym ciąży obowiązek m.in. zapobieżenia, w miarę możliwości, zwiększeniu się szkody. Jeżeli osoba objęta ubezpieczeniem obowiązkowym odpowiedzialności cywilnej lub osoba występująca z roszczeniem, z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa, nie dopełniły obowiązków powyższego obowiązku lub innych wymienionych w art.16 ustawy z dnia 22 maja 2013 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, ubezpieczeniowym funduszu gwarancyjnym i polskim biurze ubezpieczycieli komunikacyjnych, a miało to wpływ na ustalenie istnienia lub zakresu ich odpowiedzialności cywilnej bądź też na zwiększenie rozmiarów szkody, zakład ubezpieczeń może dochodzić od tych osób zwrotu części wypłaconego uprawnionemu odszkodowania lub ograniczyć wypłacane tym osobom odszkodowanie. W tym przypadku ciężar dowodu, że doszło do sytuacji stanowiącej podstawę ograniczenia odszkodowania, spoczywa na zakładzie ubezpieczeń.

Październik 2017

Adwokat Beata Biernacka
Kazus prawny przygotowany przez prawników Availo,
operatora programu prawnicy.Trynid.plPOBIERZ NUMER


Warte uwagi